Моральна шкода: як отримати компенсацію?

2020-09-21

КИЇВ — 21 вересня 2020 року. Про всі нюанси однієї з найцікавіших і водночас найскладніших процедур розповів юрист Олександр Ягодка.

— У результаті вчинення злочину потерпілому у кримінальному провадженні може бути завдано як матеріальної, так і моральної шкоди. Довести моральну шкоду на практиці завжди досить важко, адже це втрата немайнового характеру, яку треба висловити в грошовій формі, обґрунтувавши свою позицію належними та достатніми доказами. Спричинені моральні страждання обов’язково повинні мати причинний зв’язок безпосередньо з протиправним діянням. 

На законодавчому рівні не встановлено конкретних орієнтирів для обчислення сум моральної шкоди, немає ані верхньої, ані нижньої межі такої суми, не передбачені способи вирахування ступеня і розміру моральної шкоди. У зв’язку з цим на практиці такі вимоги найчастіше або задовольняються судом частково, або взагалі не підлягають задоволенню і відмовляються судом. 

Відповідно до ст. 127 Кримінального кодексу України підозрюваний, обвинувачений, а також за його згодою будь-яка інша фізична чи юридична особа має право на відшкодування шкоди, завданої потерпілому, територіальній громаді, державі внаслідок кримінального правопорушення на будь-якій стадії кримінального провадження. Така шкода може бути стягнута судовим рішенням за результатами розгляду цивільного позову в кримінальному провадженні.

Особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред’явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого, фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Статтями 1167, 1168 Цивільного процесуального кодексу України встановлено підстави відповідальності за завдану моральну шкоду та порядок відшкодування моральної шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю фізичної особи. 

Відповідно до сталої судової практики та ч. 3 ст. 23 Цивільного кодексу України розмір грошового відшкодування моральної шкоди визначається судом залежно від: 

  • характеру правопорушення;
  • глибини фізичних та душевних страждань;
  • погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації;
  • ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення.

 

При визначенні розміру відшкодування враховуються вимоги розумності та справедливості.

 

Як отримати компенсацію моральної шкоди?

У питанні стягнення моральної шкоди найважливіше — це достатня доказова база.  Необхідно добре подбати про можливі докази, залучити свідків (це можуть бути покази знайомих, друзів, колег тощо); звернутись за допомогою до психолога/психіатра (обов’язково збираючи консультативні висновки, виписки, документи, що підтверджують проходження реабілітації, рахунки від приватних психологів тощо).

Отже, якщо особі кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано моральної шкоди, вона повинна звернутися з цивільним позовом у кримінальному провадженні до початку судового розгляду. У разі ж залишення цивільного позову без розгляду потрібно звернутися з позовною заявою до суду в порядку цивільного судочинства, але тут є певні строки. У такої особи є 6 місяців з дня набрання законної сили судовим рішенням, яким позов було залишено без розгляду. 

Необхідно також враховувати, що при стягненні компенсаційних виплат в межах кримінального провадження судовий збір не сплачується. Позивачі у справах про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також смертю фізичної особи, звільнені від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх судових інстанціях.

Якщо проводити аналіз вироків судів, можна зробити висновки, що приймаючи рішення про відшкодування моральної шкоди суди враховують багато факторів при обчисленні розміру такої шкоди. В питанні доведення наявності моральної шкоди, спричиненої внаслідок кримінального правопорушення, необхідно завчасно зібрати та надати докази, що підтверджують зміну звичного життя потерпілого, факти страждань тощо. Звертайте увагу на найменші дрібниці: як свідчить практика, безглузді помилки, нехтування очевидними фактами є найпоширенішими підставами, які несуть за собою відмову у задоволенні вимог.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ