Сформовано проєкт Відкритого звернення до Мін’юсту

2019-06-25

КИЇВ — 25 червня 2019 року. Відбулося відкрите засідання Секції судових експертів під модеруванням Ірини Педь, кураторки Секції судових експертів, керуючої партнерки Експертної групи S&D, під час якого обговорили проблемні питання, що виникають під час атестації судових експертів, які не працюють у державних спеціалізованих експертних установах.

Зокрема звернули увагу на:

— невідповідність вимогам абз. 2 і 3 ст. 21 Закону «Про судову експертизу» вимоги про обов’язковість підготовки судових експертів в Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України;

— невідповідність вимогам абз. 3 ст. 21 Закону «Про судову експертизу» практики штучного роздування державними експертними установами програм стажування експертів шляхом включення до них лекційного навантаження;

— невідповідність вимогам абз. 3 ст. 21 Закону «Про судову експертизу» обмеження строку дії свідоцтв, виданих судовим експертам, які мають науковий ступінь.

Катерина Сопова, членкиня Ради Комітету з інтелектуальної власності, заступниця керівника Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, наголосила на важливості усунення практики нерегулярного проведення засідань ЦЕКК, що є порушенням вимог ст. 8 Закону «Про судову експертизу», пп. 52 і 53 п. 4 Положення про Міністерство юстиції України. Вона підкреслила: це створює значну невизначеність у діяльності приватних експертів та може мати наслідком позбавлення експерта права на своєчасне підтвердження кваліфікації.

Експертка звернула увагу  на важливість співпраці Секції судових експертів АПУ з іншими організаціями та установами, що зацікавлені в підтримці сталого розвитку приватної судової експертизи.

Олександр Круть, директор Центру судових експертиз «Альтернатива», підтвердив, що тривала практика порушення Міністерством юстиції України зазначених вище норм Закону «Про судову експертизу» має значні негативні наслідки для розвитку приватної експертної діяльності.

Юрист зауважив, що інструментом штучного обмеження Міністерством юстиції України прав приватних судових експертів та, як наслідок, грубим порушенням прав потерпілих на захист також є безпідставне формування Міністерством переліку так званих криміналістичних експертиз, право на виконання яких надається лише державним експертним установам. У результаті адвокати та їх клієнти позбавлені права на вільне, за професійними якостями, обрання експертів для проведення, наприклад, біологічних, почеркознавчих, лінгвістичних експертиз, потреба у яких виникає і за відсутності власне криміналістичних завдань.

Учасники засідання обговорили проєкт Відкритого звернення до Міністерства юстиції України щодо приведення у відповідність до законодавства порядку навчання (стажування) приватних судових експертів та висловили свої пропозиції до нього.

З пропозиціями щодо приведення у відповідність до Закону «Про судову експертизу» вимог до професійної підготовки судових експертів можна ознайомитися тут.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ