Комітет АПУ пропонує удосконалити проведення перевірок органами АМКУ

2018-10-11

КИЇВ — 11 жовтня 2018 року. Комітет з конкуренційного права АПУ надіслав звернення Голові АМКУ Юрію Терентьєву, привернувши увагу до проблемних питань в існуючому правовому регулюванні порядку проведення перевірок органами АМКУ та необхідності його вдосконалення.

Асоціація правників України (далі — АПУ) є всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує понад 6 000 правників з метою сприяння втіленню в життя принципу верховенства права в державному, суспільному та громадському житті, сприяння розбудові правової держави та розвитку юридичної професії.

Комітет з конкуренційного права АПУ (далі — Комітет АПУ) вже тривалий час є активно діючою платформою для обговорення актуальних питань конкуренційного права. Діяльність Комітету спрямована на втілення в Україні кращих правових традицій у цій сфері регулювання. Об’єднуючи фахівців юридичних фірм, компаній з різних ринків, розглядаючи широкий спектр питань теорії та практики регулювання конкурентних відносин, опрацьовуючи проекти актів конкуренційного законодавства, Комітет сьогодні став потужним ядром формування передових поглядів на шляхи розвитку конкуренційного законодавства України.

Одним із пріоритетних напрямів роботи Комітету АПУ на цьому етапі є сприяння АМКУ у здійсненні реформи процесуального законодавства у сфері захисту економічної конкуренції з метою створення якісної правової основи для втілення принципу процесуальної справедливості в діяльності АМКУ, тим самим забезпечуючи виконання статті 255 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, яка наголошує на важливості застосування законодавства про конкуренцію у прозорий, своєчасний та недискримінаційний спосіб із повагою до принципів процесуальної справедливості та права на захист.

Комітет АПУ визнає, що ефективність виконання АМКУ завдання захисту економічної конкуренції значною мірою залежить від наявності у нього необхідних повноважень і створення необхідних процесуальних механізмів для отримання доказів у справах про порушення. Одним із важливих інструментів забезпечення такої ефективності, безумовно, є можливість АМКУ проводити перевірки з метою збирання доказів таких порушень. Водночас, підстави та порядок проведення таких перевірок мають відповідати принципам верховенства права.

Дотримання вказаного принципу вимагає, щоб перевірки не здійснювалися з метою зондування, пошуку порушень, в тому числі, якщо це виходить за межі розслідуваної справи (так званих fishing expeditions). Зокрема, така позиція була викладена Судом ЄС (ECJ) у справі щодо Deutsche Bahn.

Водночас, існуючий на сьогодні порядок проведення перевірок органами АМКУ, передбачений відповідним Положенням, затвердженим Розпорядженням АМКУ від 25 грудня 2001 р. № 182-р (зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 лютого 2002 р. за № 139/6427), не відповідає вказаному принципу і має не характерну для конкурентного відомства ідеологію фіскальних перевірок, зокрема, передбачає здійснення перевірок в плановому порядку або за дорученням Уряду чи інших органів державної влади навіть за відсутності будь-яких ознак порушення конкуренційного законодавства.

Для порівняння можна навести приклад регулювання підстав проведення перевірок Регламентом Ради (ЄС) № 1/2003 від 16.12.2002 р. щодо імплементації правил конкуренції, визначених статтями 81 [101] та 82 [102] Договору про ЄС, згідно з яким перевірки проводяться у випадках виявлення обставин, що дають підстави вбачати порушення, передбачені статтями 101 та 102 Договору про ЄС, та з метою отримання інформації/доказів таких порушень (ст. 17 та 18 вказаного Регламенту № 1/2003).

Враховуючи наведене, Комітет АПУ, вітаючи зусилля АМКУ щодо удосконалення законодавства про захист економічної конкуренції, вважає за необхідне привернути увагу також і до проблемних питань в існуючому правовому регулюванні порядку проведення перевірок органами АМКУ та необхідності його вдосконалення.

Зокрема, основними (пріоритетними) напрямами такого удосконалення, згідно з проведеним Комітетом АПУ аналізом правового регулювання у цій сфері (відповідна інформація надається у Додатку до цього листа), Комітет АПУ вважає наступні:

1) скасування інституту планових перевірок, коли перевірка може проводитися з метою пошуку порушень, за відсутності будь-яких ознак порушення;

2) обмеження підстав для проведення перевірок лише випадками виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, в тому числі в межах розслідування справ про такі порушення;

3) обмеження мети проведення перевірок збиранням доказів того порушення, ознаки якого стали підставою для її проведення; 

4) конкретизація прав та обов’язків членів комісії з перевірки й об’єкта перевірка та процесуальних форм їх реалізації;

5) впровадження ефективних механізмів оперативного врегулювання спорів між об’єктом перевірки та комісією з перевірки.

Комітет АПУ просить АМКУ підтримати таку ініціативу та візьме активну участь у підготовці АМКУ відповідних нормативно-правових актів.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ