Відкрите звернення АПУ щодо забезпечення професійних прав і гарантій адвокатської діяльності

2018-10-01

КИЇВ — 01 жовтня 2018 року. Асоціація правників України як провідна правнича спільнота, метою якої є впровадження принципу верховенства права та підвищення рівня правосвідомості, вкотре наголошує на необхідності забезпечення професійних прав і гарантій адвокатів.

АПУ висловлює своє занепокоєння фактами перешкоджання професійній діяльності адвокатів, здійснення тиску на них, та звертається до судових, правоохоронних органів України і адвокатів, які співпрацюють із Центром безоплатної правової допомоги, із закликом не допускати дій, що порушують право особи на захист і гарантії адвокатської діяльності.

Наразі існує проблема неправомірних дій проти адвокатів, яка підтверджується непоодинокими випадками ігнорування професійних прав адвокатів, неправомірним недопуском адвокатів до захисту прав клієнтів і здійсненням безпідставного кримінального переслідування у зв’язку з правовою позицією.

Зазначені вище тенденції спостерігаються у значній кількості судових процесів, що неодноразово було предметом розгляду міжнародних правозахисних організацій. Зокрема, нещодавно до Асоціації правників України надійшло звернення Адвокатського об’єднання «АВЕР ЛЄКС» за підписом адвоката Ігоря Федоренка про захист професійних прав адвокатів в Україні. Відповідно, Асоціація звертає увагу на такі випадки:

Недопуск адвоката

У зверненні повідомлено, що Оболонським районним судом м. Києва в одній із резонансних справ здійснено недопуск адвокатів Ігоря Федоренка та Богдана Біленка, які за рішенням суду мали брати участь у справі дистанційно, у зв’язку з допитом свідків. Зазначене порушення призвело до неможливості реалізувати професійні права: допитати свідків захисту, подати докази, заявити та підтримати клопотання.

Недопуск адвокатів, на думку заявника, був використаний судом як штучна підстава для введення у процес адвоката за призначенням, заангажованого стороною обвинувачення.

Наголошуємо, що вказаний випадок суперечить Рекомендаціям № R (2000) 21 Комітету Міністрів Ради Європи про свободу професійної діяльності адвокатів, відповідно до яких всі адвокати, які працюють у межах однієї справи, мають поважатися судом у рівній мірі (Принцип 1, п. 8).

Необґрунтоване залучення адвоката із системи БВПД

Також у зверненні зазначено про ухвалення Оболонським районним судом м. Києва рішень про зобов’язання адвоката із системи безоплатної правової допомоги брати участь у судовому процесі у якості захисника особи одночасно з обраними особою адвокатами за договором, що прямо суперечить ст. 49 КПК України та ст. 23 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Усупереч вимогам КПК України, судом залучено понад п’ять адвокатів на стороні захисту, у тому числі, шостий захисник за призначенням, який усупереч вимогам законодавства та волевиявленню клієнта брав участь у справі одночасно з адвокатами за договором.

Заявник зазначив, що адвокат із системи безоплатної правової допомоги та Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у м. Києві використовується стороною обвинувачення для втручання у правову позицію сторони захисту та здійснення перешкоджання у реалізації професійних прав адвокатів за договором.

Інформація про схожі порушення професійних прав адвокатів неодноразово надходила до Асоціації правників України і з інших джерел.

Асоціація правників України занепокоєна фактом того, що адвокати скаржаться на використання судовими і правоохоронними органами системи безоплатної правової допомоги для втручання у правову позицію захисників, які діють на підставі договору з клієнтом. Звідси існує загроза підривання довіри загалом до адвокатури як до інституту захисту прав людини, що недопустимо.

Напад на адвокатів

У зверненні вказано на обставини, у яких вбачаються ознаки тиску на адвокатів із боку правоохоронної системи та суду, такі як застосування сили до адвокатів за рішенням суду, щоб позбавити їх можливості роз’яснити адвокату за призначенням правову позицію клієнта щодо заборони його участі у процесі, та порушення кримінальних проваджень щодо захисників у зв’язку із здійсненням ними захисту особи за ініціативою керівників правоохоронних органів України. Зазначене є ознаками руйнування принципу незалежності адвокатури, принципу законності, є порушенням професійних прав адвокатів.

Враховуючи обставини, зазначені вище, Асоціація звертає увагу на непоодинокі скарги захисників на систематичні порушення професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Закликаємо судові та правоохоронні органи, регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також захисників за призначенням:

1. Не допускати дій, що порушують гарантії адвокатської діяльності, призводять до втручання і перешкоджання здійснення адвокатами своїх професійних прав.

2. Не порушувати право на використання юридичної допомоги захисника, вибраного на власний розсуд клієнта.

3. Не допускати використання системи безоплатної правової допомоги та її адвокатів для будь-яких неправомірних дій.

4. Дотримуватися положень Конституції України, яка гарантує незалежність адвокатури.

5. Не допускати безпідставного кримінального переслідування адвокатів у зв’язку зі здійсненням професійної діяльності, забезпечувати об’єктивне розслідування порушень прав адвокатів та притягнути винних осіб до відповідальності.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ