Тіньовий звіт «Адвокатура України: уроки перших років самоврядності»

2018-09-19

КИЇВ – 19 вересня 2018 року. ГО "Лабораторія законодавчих ініціатив" у співпраці з ГО "Адвокат майбутнього" оприлюднили Тіньовий звіт «Адвокатура України: уроки перших років самоврядності» на запит Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи та правосуддя з метою підтримки здійснення його контрольної функції.

Звіт присвячено оцінці реалізації положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», прийнятого 5 липня 2012 року, що вступив в дію 15 серпня 2012 року.

У звіті досліджуються роль адвокатури у демократичному суспільстві, міжнародні зобов’язання України щодо захисту статусу правничої професії та заснування професійної асоціації адвокатів, цілі та завдання державної політики у сфері регулювання адвокатури та адвокатської діяльності, проблемні аспекти правозастосування в цій сфері у період з листопада 2012 року по серпень 2018 року.

Також у звіті викладено аналіз положень проекту нової редакції Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», щодо ефективного усунення прогалин та недоліків у регулюванні засад організації адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні.

Розробники у резюме до звіту зазначили що його присвячено аналізу державної політики у сфері адвокатури та адвокатської діяльності, розвитку адвокатури як незалежного самоврядного суспільного інституту з моменту заснування НААУ у 2012 році до сьогодні.

Автори взяли до уваги зміни державної політики у згаданій сфері у зв’язку зі здійсненням судової реформи, реалізацією стратегії у сфері прав людини та внесенням змін до Конституції України (щодо правосуддя). Зокрема, окремим предметом аналізу є проект нової редакції Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», затверджений Радою з питань судової реформи у червні 2018 року.

У цьому зв’язку на основі загальновизнаних міжнародних стандартів адвокатської діяльності оцінюються сильні сторони, недоліки та дискусійні питання у згаданому проекті нової редакції «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», зокрема те, наскільки його положення дозволяють відповісти на сучасні виклики у функціонуванні адвокатури.

Автори звіту дійшли до наступних висновків:

1. Відповідно до загальновизнаних міжнародних стандартів незалежна адвокатура є необхідною умовою утвердження верховенства права та демократії в суспільстві.

2. Реформа адвокатури є складовою судової реформи та стратегії у сфері прав людини, які не можуть бути успішними без інституціонально розвинутої незалежної адвокатури.

3. Державна політика у сфері адвокатури та адвокатської діяльності є неефективною. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 року, який визначає засади її організації та діяльності, містить значні недоліки, що мають істотний негативний вплив на виконання адвокатурою її особливої соціальної ролі у суспільстві. Цей Закон вже два роки залишається неприведеним у відповідність до Конституції України після внесення змін до неї щодо правосуддя.

4. Розвиток адвокатури в Україні у 2012–2018 роках виявив низку проблем і у застосуванні Закону.


5. Незважаючи на наявність окремих недоліків та декількох дискусійних питань, Проект нової редакції Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», затверджений Радою з питань судової реформи у червні 2018 року, в цілому відповідає загальновизнаним міжнародним стандартам, суттєво вдосконалює засади організації та діяльності адвокатури, дозволить, у разі його прийняття, розв’язати більшість проблем, що виникли в діяльності адвокатури України у 2012–2018 роках, та забезпечити її прогресивний розвиток в інтересах суспільства і цілях справедливого правосуддя.

За результатами дослідження розробники звіту чітко окреслили  низку проблем у застосуванні Закону у 2012-2018 роках. Зокрема, такі:

- органи адвокатського самоврядування сформовані в недемократичний спосіб, оскільки на центральному рівні та в окремих регіонах створювались штучні перешкоди для участі адвокатів у цьому процесі, що ставить під сумнів їх легітимність;

- штучно ускладнений доступ до професії адвоката шляхом встановлення додаткових, не передбачених законом, вимог та обмежень, зокрема, необґрунтовано високих платежів (до встановлення законодавчого обмеження з ініціативи законодавця) за проходження стажування та проходження обов’язкового платного навчання для претендентів на отримання права на зайняття адвокатською діяльністю у Вищій школі адвокатури НААУ;

- професійні права адвокатів і гарантії адвокатської діяльності є недостатніми для ефективного виконання адвокатурою її особливої соціальної ролі в суспільстві;

- Єдиний реєстр адвокатів України, шляхом незаконних втручань до нього та інших дій використовується Радою адвокатів України як потужний інструмент тиску на адвокатів, зокрема, незаконного позбавлення їх права на зайняття адвокатською діяльністю поза дисциплінарною процедурою тощо.

Знайомтесь з повним текстом звіту за посиланням http://parlament.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/Shadow_Report_Bar_19.09.2018pdf-1.pdf

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ