Вітаємо членів АПУ, які увійшли до складу НКР при Верховному Суді

2018-04-13

КИЇВ — 13 квітня 2018 року. Верховний Суд опублікував перелік осіб, які увійшли до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

Ми вітаємо членів Асоціації правників України — висококваліфікованих фахівців, які увійшли до складу Ради для підготовки наукових висновків з питань діяльності Верховного Суду, що потребують наукового забезпечення.

Перелік членів АПУ, які увійшли до складу НКР при ВС:

Беляневич Вадим Едуардович — кандидат юридичних наук, член Ради з питань судової реформи при Президентові України, член Конституційної комісії при Президентові України;

Бірюков Олександр Миколайович — доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Венедіктова Ірина Валентинівна — доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Кисіль Василь Іванович — доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ковалко Наталія Миколаївна — кандидат юридичних наук, доцент кафедри фінансового права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кот Олексій Олександрович — доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України, заслужений юрист України;

Кохановська Олена Велеонінівна — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кузнєцова Наталія Семенівна — доктор юридичних наук, віце-президент Національної академії правових наук України — керівник Київського регіонального центру, академік-секретар відділення цивільно-правових наук Національної академії правових наук України, академік Національної академії правових наук України, професор кафедри цивільного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України;

Мартинюк Олена Антонівна — кандидат юридичних наук, заступник директора департаменту — начальник управління нормативно-правового та методичного забезпечення нотаріату департаменту приватного права Міністерства юстиції України;

Монаєнко Антон Олексійович — доктор юридичних наук, професор, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України, заслужений юрист України;

Орлюк Олена Павлівна — доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, виконуючий обов’язки завідувача кафедри інтелектуальної власності юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, директор Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України;

Отраднова Олеся Олександрівна — доктор юридичних наук, доцент, заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та міжнародних відносин, професор кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Подорожна Тетяна Станіславівна — доктор юридичних наук, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Селіванов Максим Володимирович — кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

Устименко Володимир Анатолійович — доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, член-кореспондент Національної академії наук України, директор Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України, заслужений юрист України;

Харенко Михайло Володимирович — кандидат юридичних наук, партнер Юридичної фірми Sayenko Kharenko;

Шкляр Сергій Володимирович — кандидат юридичних наук, заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ