Комітет АПУ занепокоєний обмеженням доступу до інформації при закупівлях

2018-03-29

КИЇВ — 29 березня 2018 року. Комітет з нерухомості та будівництва АПУ звернувся до Директора у справах України, Білорусії та Молдови Світового банку реконструкції та розвитку Сату Кахконен із проханням висловити думку щодо обґрунтованості позиції Замовників стосовно обмеження доступу до інформації про закупівлі з посиланням на правила МБРР.

Ситуація полягає в наступному. Протягом останніх років члени АПУ у своїй професійній діяльності неодноразово зіштовхувались із проблемою обмеженого доступу до інформації, що стосується проведення закупівель, зокрема за процедурами Світового банку реконструкції та розвитку. З посиланнями на Правила закупівель, Замовники порушують вимоги чинного законодавства в частині розкриття інформації про закупівлі, публікацій рішень тендерних комітетів, звітів про оцінку та іншої інформації, що не має статусу інформації з обмеженим доступом.

Ця проблема породжена тим, що відповідно до пункту 2.47. Керівництва із закупівлі товарів, робіт та неконсультаційних послуг Позичальниками Всесвітнього банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР визначено, що інформація, яка відноситься до розгляду, уточнень та оцінки пропозицій, а також рекомендацій із присудження контрактів, не підлягають розголошенню ні учасниками торгів, ні іншими особами, які офіційно не пов’язані з цим процесом, до моменту публікації інформації про присудження контракту.

Частиною 2 статті 6 Закону України «Про публічні закупівлі» (№922-VIII від 25.12.2015) визначено, що закупівля товарів, робіт і послуг за кошти кредитів, позик, що надані, відповідно до міжнародних договорів України, Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією, Багатостороннім агентством з гарантування інвестицій, Міжнародною асоціацією розвитку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північним інвестиційним банком, а також іншими міжнародними валютно-кредитними організаціями, здійснюється згідно з правилами і процедурами, встановленими цими організаціями, а в разі невстановлення таких правил і процедур — відповідно до цього Закону.

Керівництвом із закупівлі товарів, робіт та неконсультаційних послуг Позичальниками Всесвітнього банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР не встановлені правила або процедури, які б регулювали порядок розкриття інформації, що відноситься до розгляду, уточнень та оцінки пропозицій, а також рекомендації з присудження контрактів після моменту публікації інформації про присудження контракту, а отже з цього питання слід керуватися Законом України «Про публічні закупівлі».

Одним із основоположних принципів здійснення публічних закупівель в Україні є принцип відкритості та прозорості на всіх стадіях закупівель, який закріплений у статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі». На забезпечення дотримання зазначеного принципу статтею 27 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що тендерні пропозиції з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та інформацією і документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, розкриваються одразу після закінчення аукціону. Слід зазначити, що це положення в повній мірі корелюється з пунктом 2.47 Керівництва із закупівлі товарів, робіт та неконсультаційних послуг Позичальниками Всесвітнього банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР, яким визначено що Інформація, яка відноситься до розгляду, уточнень та оцінки пропозицій, а також рекомендації з присудження контрактів не підлягають розголошенню ВИКЛЮЧНО до моменту публікації інформації про присудження контракту.

Законом України «Про інформацію» (№ 2657-XII, від 02.10.1992), а саме статтею 20, визначено, що за порядком доступу інформація поділяється на відкриту та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов’язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Отже, як висновок та відповідно до пункту 2.47 Керівництва із закупівлі товарів, робіт та неконсультаційних послуг Позичальниками Всесвітнього банку за позиками МБРР та кредитами і грантами МАР, статей 3, 27 Закону України «Про публічні закупівлі», статей 20, 21 Закону України «Про інформацію», інформація, яка відноситься до розгляду, уточнень та оцінки пропозицій, а також рекомендації з присудження контракту за результатами тендеру не є інформацією з обмеженим доступом і повинна публікуватися згідно з вимогами законодавства та надаватися на законний запит.

Додатково слід наголосити, що з прийняттям у 2015 році Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» Україна взяла впевнений курс на встановлення в державі такого режиму прозорості процесів, пов’язаних із використанням публічних коштів, який забезпечить максимальну економію та ефективність, високий рівень конкуренції між суб’єктами, а також запобігання корупційним діям і зловживанням під час реалізації таких значних проектів, якими, без перебільшення, є проекти, що фінансуються МБРР.

Найчастіше Замовники не публікують жодної інформації, окрім оголошень про закупівлю та присудження контрактів, обґрунтовуючи це тим, що документи закупівель містять інформацію про третіх осіб і така інформація отримана Замовниками у межах співпраці зі Світовим Банком, тому Замовник не може розкривати інформацію та копії без попередніх консультацій зі Світовим Банком.

У зв’язку із зазначеним вище Комітет з нерухомості та будівництва просить пані Кахконен висловити свою позицію щодо ситуації, яка склалася, та підтвердити чи спростувати обґрунтованість позиції Замовників стосовно обмеження доступу до інформації про закупівлі з посиланням на правила МБРР.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ