Розпочався прийом документів від кандидатів на посади членів ВРП

2018-01-12

КИЇВ 12 січня 2018 року. Секретаріат Вищої ради правосуддя оголосив про початок прийому документів від кандидатів на посади членів ВРП, що будуть обиратися з’їздом суддів України.

9 січня 2018 року ВРП отримала рішення Ради cуддів від 7 грудня 2017 року № 71 про скликання ХV чергового з’їзду суддів України, на якому, зокрема, планується обрання членів Вищої ради правосуддя.

З’їзд суддів України планують провести 5 — 6 березня 2018 року (резервна дата — 7 березня 2018 року) у Міжнародному центрі культури і мистецтв Федерації профспілок України (Жовтневий палац) за адресою: алея Небесної сотні, 1, м. Київ.

Нагадаємо, що згідно Закону України «Про Вищу раду правосуддя» на посаду члена ВРП може бути обраний (призначений) громадянин України, не молодший 35 років, який володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж професійної діяльності у сфері права не менше 15 років, належить до правничої професії та відповідає критерію політичної нейтральності, тобто не є членом жодної політичної партії чи політичної організації та не бере участі у їх фінансуванні чи організації, не займається політичною агітацією та не займає виборну посаду в органі державної влади (крім судової) чи органі місцевого самоврядування.

Також варто пам’ятати, що член ВРП не має права суміщати свою посаду з будь-якою посадою в органі державної влади або органі місцевого самоврядування, органі суддівського, адвокатського чи прокурорського самоврядування, зі статусом народного депутата України, депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської, районної у місті, сільської, селищної ради з підприємницькою діяльністю, обіймати будь-яку іншу оплачувану посаду (крім посади Голови Верховного Суду), виконувати будь-яку іншу оплачувану роботу або отримувати іншу винагороду, крім винагороди члена ВРП (за винятком здійснення викладацької, наукової чи творчої діяльності та отримання винагороди за неї), а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради юридичної особи, що має на меті одержання прибутку.

Закон передбачає також певні обмеження, що стосуються майнових прав, для членів ВРП.

Для участі у процедурі обрання (призначення) членів ВРП кандидат подає:

1) письмову заяву (форма заяви розміщується на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя);

2) автобіографію;

3) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути обраним (призначеним) членом ВРП;

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

5) копію трудової книжки, послужного списку (за наявності);

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за рік, що передує року, в якому було оприлюднено оголошення про конкурс, за формою, що визначена Законом України «Про запобігання корупції», декларацію родинних зв’язків та декларацію доброчесності судді;

7) копію диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) довідку медичної установи про стан здоров’я кандидата з висновком щодо його придатності до роботи на посаді, пов’язаній із виконанням функцій держави;

9) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

10) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів;

11) письмову заяву про відсутність обмежень щодо членства у ВРП відповідно закону, а також про відповідність вимогам щодо несумісності або зобов’язання виконувати вимоги щодо несумісності у разі обрання (призначення) членом ВРП;

12) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або висновок за результатами такої перевірки;

13) згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;

14) копію документа, що підтверджує відповідний статус (для суддів, адвокатів та прокурорів).

Дата завершення прийому документів: о 24:00 2 лютого 2018 року.

Переліки з інформацією про кандидатів у члени Вищої ради правосуддя в порядку надходження заяв та інших документів від кандидатів розміщуватимуться в розділі «Кандидати до складу ВРП» на офіційному веб-сайті Вищої ради правосуддя.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ