Регулювання судово-експертної діяльності: які зміни на часі?

2017-12-20

КИЇВ — 20 грудня 2017 року. Відбулося засідання «Обговорення законопроекту №6264 Про судово-експертну діяльність», організоване Секцією судових експертів Асоціації правників України.

Основним доповідачем виступив народний депутат Ігор Лапін, член комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

Ігор Лапін вказав на зростання потреби в найскорішому оновленні законодавства, що регулює судово-експертну діяльність. Прийняті восени зміни до Кримінально-процесуального кодексу значно ускладнили процедуру призначення судових експертиз, що має наслідком критичне зростання навантаження на слідчих суддів, викликає справедливе обурення представників як слідчих органів, так і адвокатури.

Ігор Лапін акцентував увагу на найбільш проблемних моментах чинного законодавства з питань судово-експертної діяльності. Зокрема, зазначив, що потребує реформування існуюча в державних експертних установах відомча система атестації судових експертів та подальшого контролю якості їх експертної діяльності. На сьогодні кожна державна експертна установа має власну експертно-кваліфікаційну комісію з числа своїх співробітників, на яку покладаються і обов’язки з рецензування висновків судових експертів цієї експертної установи. Така система не забезпечує дієвого контролю якості судово-експертної діяльності та має бути видозмінена. Необхідно створення єдиної системи атестації та контролю експертної діяльності, яка б однаково поширювалася на експертів, незалежно від їх відомчої підпорядкованості та форми власності експертної установи, через яку ними здійснюється експертна діяльність.

Ігор Лапін також наголосив на необхідності запровадження експертного саморегулювання через створення єдиної асоціації судових експертів, за аналогією з національною асоціацією адвокатів. Саме на таку асоціацію поступово мають бути перекладені функції атестації судових експертів, дисциплінарного контролю та контролю якості експертної діяльності, створення єдиних стандартів діяльності експертної діяльності тощо.

Підсумовуючи, Ігор Лапін зазначив, що сподівається на подальшу активну участь експертної спільноти в роботі над законопроектом та вказав на важливість активної медійної підтримки.

Заступник директора з експертної роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України Олександр Дорошенко представив основні положення концепції реформування судово-експертної діяльності, закладені в основу обговорюваного законопроекту.

Олександр Дорошенко також вказав на нагальну необхідність реформування системи атестації судових експертів з метою створення єдиних стандартів оцінки їх кваліфікаційного рівня. Його особистий досвід участі в діяльності відомчих кваліфікаційних комісій дозволяє йому стверджувати на існуванні занижених вимог до рівня кваліфікації при атестації експертів на відомчому рівні, що в подальшому негативно впливає і на якість експертиз.

Катерина Сопова, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, розкрила основні положення законопроекту «Про судово-експерту діяльність в Україні». Серед найістотніших змін, закладених у законопроект — запровадження експертного самоуправління через створення Національної асоціації судових експертів України, створення єдиної системи атестації судових експертів і контролю якості судово-експертної діяльності.

Законопроект також містить окремі уточнення щодо принципів судово-експертної діяльності, обмежень у часі організації та проведення судової експертизи, категорій судових експертиз тощо.

Учасники засідання висловили свої зауваження та побажання до змісту законопроекту.

У підсумку зустрічі було прийнято рішення щодо проведення протягом грудня 2017 — лютого 2018 р. регулярних зустрічей робочої групи з метою обговорення найбільш важливих питань у реформуванні судово-експертної діяльності, які мають знайти відображення у законопроекті №6264 «Про судово-експертну діяльність в Україні».

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ