Комітет АПУ високо оцінив та підтримав законопроект про ТОВ

2017-12-20

КИЇВ — 20 грудня 2017 року. Комітет з корпоративного права та фондового ринку Асоціації правників України звернувся до Голови Верховної Ради та керівників фракцій і комітетів Верховної Ради, висловивши підтримку Проекту Закону «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (реєстр. № 4666 від 13.05.2016 р.) (надалі — Проект), який направлений на повторне друге читання, з проханням не зволікати з голосуванням щодо Проекту та підтримати цю важливу для бізнесу ініціативу.

18 грудня 2017 року Проект був схвалений профільним комітетом ВРУ.

Комітет АПУ вітає таку ініціативу, що є важливою складовою реформи корпоративного управління, передбаченої Угодою про коаліцію депутатських фракцій «Європейська Україна». Враховуючи важливість сучасного регулювання діяльності товариств з обмеженою відповідальністю, що є найпоширенішою в Україні організаційно-правовою формою підприємств, робоча група протягом 2017 року провела значну роботу щодо оцінки та врахування пропозицій і поправок народних депутатів до Проекту.

В результаті Проект є прогресивним та вирішує цілу низку проблем корпоративного управління, характерних для застарілого регулювання, встановленого наразі Законом України «Про господарські товариства» від 19 вересня 1991 року.

Основними новелами Проекту є: (і) впровадження диспозитивності корпоративного управління та запобігання рейдерству, (іі) вирішення проблеми звернення стягнення на частку в ТОВ, (ііі) удосконалення процедури спадкування.

• Диспозитивність корпоративного управління ТОВ

Проект кардинально змінює підхід до улаштування корпоративного управління ТОВ. Передбачено суттєве зменшення кількості імперативних норм. Учасникам ТОВ дозволено встановлювати гнучкі та індивідуальні «правила гри» в статуті ТОВ.

Наприклад, скасовано кворум, передбачено градацію порогів для прийняття рішень зборами учасників ТОВ (проста та кваліфікована більшість, одностайність), а також надано право учасникам у статуті самостійно визначати пороги для прийняття рішень із різних питань.

Проект також врегульовує діяльність наглядової ради в ТОВ та надає можливість встановити правила щодо затвердження правочинів із заінтересованістю та значних правочинів, що є актуальним для великих компаній, які «мігрують» із АТ у ТОВ. Очікується, що із прийняттям Проекту такі перетворення стануть ще більш поширеними, адже Проект також пропонує скасувати обмеження щодо максимальної кількості учасників ТОВ.

Важливою зміною є подальше удосконалення регулювання корпоративних договорів (аналог акціонерних угод). Проект закріплює можливість сторонам корпоративного договору встановити обов’язок голосувати певним чином на загальних зборах, передбачити особливості реалізації переважного права учасниками та порядок відчуження часток тощо.

Всі ці зміни також можуть стати запорукою запобігання рейдерству.

• Удосконалення процедури звернення стягнення на частку в статутному капіталі ТОВ

На даний час майже неможливо зареєструвати зміни у складі учасників ТОВ на підставі лише договору застави частки, якщо заставодавець звернув стягнення шляхом придбання у власність такої частки. Це призводить до того, що кредитори змушені відмовитися від такого поширеного у розвинених юрисдикціях способу забезпечення зобов’язань.

У Проекті передбачено можливість вирішення цієї проблеми. Зокрема, для зміни складу учасників ТОВ внаслідок звернення стягнення не потрібно вносити зміни до статуту ТОВ, адже тепер статут ТОВ не дублюватиме інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб. Проект також передбачає порядок звернення стягнення на частку, який водночас шанує переважне право інших учасників ТОВ на придбання заставленої частки за ринковою вартістю, а з іншого — встановлює ефективну процедуру реалізації частки третім особах шляхом її продажу на аукціоні, що відповідає логіці будь-якого інструменту забезпечення.

• Удосконалення процедури спадкування/правонаступництва

Проект встановлює загальне правило, згідно з яким у разі смерті/припинення учасника частка автоматично переходить до його спадкоємця/правонаступника. При цьому за одностайною згодою учасників можна встановити, що частка в ТОВ не переходитиме до спадкоємців/правонаступників або переходитиме за певною особливою процедурою.

Також Проект пропонує таке вирішення для «неактивних» спадкоємців/правонаступників учасників, яким належить менше 50% статутного капіталу: у випадку, якщо вони не звернуться для вступу до ТОВ протягом року, інші учасники матимуть право виключити такого учасника без урахування його голосів.

Якщо спадкування/правонаступництво має місце щодо мажоритарної частки в ТОВ, то у випадку відсутності звернення для вступу до ТОВ протягом року частка такого мажоритарного учасника не враховується при прийнятті рішення про ліквідацію ТОВ.

Члени Комітету АПУ вітають нововведення, передбачені Проектом, та переконані, що його прийняття буде значним кроком вперед для приведення корпоративного законодавства України до загальноприйнятих світових стандартів.

Юридична спільнота просить депутатів не зволікати з голосуванням щодо Проекту та підтримати цю важливу для бізнесу ініціативу.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ