МАКСИМ ЖИДКО

Максим Жидко

Кандидат психологічних наук, доцент, член Єдиного реєстру професійних психотерапевтів Європейської асоціації психотерапевтів

Освіта:

1992 р. — середня загальноосвітня школа № 16 (м. Харків).

1992 — 1997 рр. — Харківський державний університет, біологічний факультет, відділення психології. Спеціальність «Психолог», спеціалізація «Медична психологія». Диплом з відзнакою.

Кар’єра :

1995 — 2000 рр. — підготовка в межах тренінгової програми з груп-аналізу.

1997 — 2000 рр. — старший лаборант кафедри психотерапії (після — кафедри реабілітації й психотерапії) Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО). Участь у державній НДР «Тривожність, страх та біль в генезі психосоматичних захворювань у дорослих та дітей та їх психотерапевтична і акупунктурна корекція» (шифр УА 01003416Р). Підготовка з гіпносугестивної психотерапії.

1998 р. — цикл спеціалізації «Медична психологія і сексологія» (ХМАПО).

1998 — 2000 рр. — підготовка в межах тренінгової програми з клієнтцентрованої психотерапії К. Роджерса.

2001 р. — дотепер — заступник директора з навчально-методичних питань Майстер-школи клієнт-центрованої психотерапії (тепер — Всеукраїнській інститут клієнт-центрованої психотерапії), викладач, тренер та супервізор практики міжнародного рівня.

1998 — 2000 рр. — заступник керівника бізнес-консалтингової групи «Центр».

1998 — 1999 рр.. — учасник виконання проекту за грантом фонду «Відродження» «Соціально-психологічні чинники політичної поведінки електорату».

2000 р. — цикл спеціалізації «Судово-психологічна експертиза» (ХМАПО).

2001 — 2005 рр. — аспірантура (без відриву від виробництва) кафедри прикладної психології факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Участь у державній НДР «Розвиток особистості в нормі і патології: гендерний аспект, програми психотерапії».

2000 — 2002 рр. — провідний спеціаліст інформаційно-аналітичного відділу управління з питань внутрішньої політики Харківської обласної державної адміністрації (ХОДА).

2002 — 2003 рр. — головний спеціаліст відділу політичного аналізу та прогнозу управління з питань внутрішньої політики ХОДА.

2002 р. — спеціалізована підготовка державних службовців (Харківський регіональний інститут Української Академії державного управління при Президентові України).

2001 — 2002 рр. — асистент кафедри історії, політології та психології гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ».

2002 — 2003 рр. — навчання за напрямом «Психодрама».

2003 — 2006 рр. — старший викладач кафедри психології гуманітарного факультету Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», заступник декана зі спеціальності «Психологія» та заступник завідувача з навчально-методичної роботи.

2004 — 2006 рр. — участь у державній НДР кафедри прикладної психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна «Чинники і механізми розвитку залежної особистості: гендерний аспект, програми психотерапії».

2005 р. — навчання за напрямом тілесно-орієнтованої психотерапії (каталізу).

2006 р. — захист дисертації «Особистісні чинники формування відносин подружньої співзалежності у чоловіків» зі спеціальності 19.00.01 — загальна психологія, історія психології, отримання наукового степеня кандидата психологічних наук.

2006 р. — навчання за напрямом екзистенціальної психотерапії.

2006 р. — дотепер — доцент кафедри психології Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», заступник декана з наукової роботи.

2006 — 2008 рр. — доцент кафедри психології факультету психології приватного вищого навчального закладу «Гуманітарно-технічний інститут».

2007 р. — дотепер — доцент кафедри психологічного консультування і психотерапії факультету психології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

2008 р. — отримання наукового звання доцента.

2008 р. — переможець обласного конкурсу «Найкращий молодий науковець Харківщини».

2009 — 2010 рр. — доцент кафедри педагогіки та психології управління соціальними системами на факультеті соціально-гуманітарних технологій Національного технічного університету «ХПІ».

2009 — 2010 рр. — стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий вчений.

2011 р. — рішенням відповідної комісії Європарламенту та Європейської Асоціації Психотерапії внесений до Єдиного професійного реєстру психотерапевтів Європи.

2011 — 2012 рр. — головний науковий співробітник, відповідальний виконавець у державній НДР «Створення психолого-педагогічного забезпечення розвитку особистості студентів технічного університету».

2013 р. — дотепер — кофундатор просвітницького науково-популярного лекторію «Чарівний ліхтар», психологічного кіноклубу «Велика риба» та консалтингового центру Soft Skill Lab, бюро психологічного туризму Temenos.

2014 р. — учасник харківської діалогової групи, один із авторів декларації міської згоди.

Неодноразовий переможець конкурсів професійної майстерності в різних номінаціях.

Бібліографія наукових праць налічує більш 60 робіт, з них 12 навчальних посібників (з психологічної антропології, психологічної експертизи, медіації конфліктів, психології сім’ї тощо) та 3 монографії (у співавторстві). Навчальний посібник у співавторстві з Л.Ф. Бурлачуком та О.С. Кочаряном «Психотерапия: Учебник для вузов (психологические модели)» було перевидано вже три рази у престижному міжнародному видавництві.

Науковий керівник кандидатської дисертації Цокоти В.Р. з 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах, призерів шкільних науково-дослідних робіт Малої академії наук, переможців Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Психологія», всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт з напряму «Гендерні дослідження» та «Вікова та педагогічна психологія».

Постійний експерт регіональних та всеукраїнських ЗМІ.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ