Етична комісія

Голова

Етичної комісії

Олексій Муравйов

адвокат, заслужений юрист України

Етична комісія є незалежним органом Асоціації, який створюється та діє з метою забезпечення дотримання членами Асоціації вимог до етичних та моральних аспектів їхньої професійної діяльності, контролю за дотриманням членами Асоціації Етичних правил правника, положень Статуту та інших внутрішніх документів Асоціації.

У своїй діяльності Етична комісія керується Статутом Асоціації, Положенням про Етичну комісію, Етичними правилами правника, а також іншими внутрішніми документами Асоціації, що мають відношення до діяльності Етичної комісії.

Етична комісія:

 • здійснює контроль за дотриманням членами Асоціації Етичних правил правника, положень Статуту та інших внутрішніх документів Асоціації;
 • здійснює контроль за професійною діяльністю членів Асоціації з метою недопущення фактів заподіяння шкоди репутації Асоціації нечесними та недобросовісними діями її членів-правників при здійсненні ними професійної діяльності;
 • розглядає письмові звернення про порушення Етичних правил правника (далі – «звернення»);
 • дає оцінку діям членів Асоціації, щодо яких надійшло звернення про порушення ними Етичних правил правника;
 • встановлює факти наявності/відсутності в діях членів Асоціації ознак порушення Етичних правил правника;
 • вживає заходи з метою усунення членами Асоціації порушень Етичних правил правника які передбачені п. 7.1 Положення про Етичну комісію;
 • приймає рішення про застосування до члена Асоціації, який порушив Етичні правила правника, попередження про виключення із членів, як морально-виховний захід;
 • готує та надає Правлінню Асоціації рекомендації про виключення члена Асоціації, який повторно та/або грубо порушив Етичні правила правника;
 • надає роз'яснення щодо тлумачення Етичних правил правника.

Члени Етичної комісії:

 1. Дмитро Грищенко, партнер-засновник та директор ЮПФ «Грищенко та партнери»;
 2. Дмитро Кухнюк, адвокат, доцент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури КНУ ім. Т. Шевченка, керуючий партнер Адвокатського об’єднання «Мельник, Кухнюк і Партнери», к.ю.н.;
 3. Олег Макаров, партнер АО «ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»;
 4. Олексій Муравйов, адвокат, заслужений юрист України;
 5. Олексій Іванов, керуючий партнер АК «Коннов і Созановський».

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ