Провадження №2

Етична комісія на своєму засіданні 4 червня 2015 року розглянула звернення громадянина України Дмитра Гавриленка щодо порушення членом Асоціації правників України (надалі – «АПУ») Олексієм Горячевим Етичних правил правника в процесі надання правової допомоги у справі про розірвання шлюбу.

Предметом звернення до Етичної комісії АПУ стало звинувачення у неналежному виконанні взятих на себе професійних обов’язків.

Розглянувши матеріали справи, перевіривши факти та докази щодо обставин, викладених у заяві, Етична комісія встановила факт вчинення членом АПУ порушення Етичних правил правника, а саме статті 3, яка передбачає зобов’язання правника завжди підтримувати найвищі стандарти чесності, прямоти й неупередженості по відношенню до тих, з ким він вступає в професійний контакт.

У зв’язку з цим, Етична комісія ухвалила рішення про застосування до члена АПУ Горячева Олексія Анатолійовича, попередження про виключення із членів.

Протокол засідання Етичної комісії АПУ №6 від 04.06.2015

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ