Вікторія Лисенко

Юрист

Україна

Корпоративне право / M&A / Нерухомість та будівництво / Судова практика / Альтернативне вирішення спорів / Технології та електронні комунікації

ПРОФЕСІЙНІ НАВИЧКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

Управління юридичним відділом (керування командою з 5 осіб).

Нормотворча робота (є розробником та співрозробником 60+ проектів нормативно-правових актів, левова частка яких стосується дерегуляції господарської діяльності та покращення умов ведення бізнесу).

Підготовка актів та документів локального характеру (накази, положення, протоколи, рішення, бріфи, звіти), комплаєнс юридичної особи.

Ґрунтовна правова експертиза господарського законодавства, надання рекомендацій та пропозицій щодо його покращення.

Договірна робота (підготовка та коригування договорів).

Підготовка процесуальних документів (позови, відгуки, апеляційні та касаційні скарги, клопотання).

Узагальнення правозастосовчої практики та надання кваліфікованих консультацій і роз'яснень законодавства (розміщені у системі “ЛІГА:ЗАКОН” 53 роз’яснення щодо застосування цивільного, господарського законодавства).

 

ДОСВІД РОБОТИ

Одна з команд підтримки реформ в Україні (лютий 2024 - теперішний час)

юридичний експерт (цивільно-правовий договір, NDA)

Мої обов'язки включають:

 • аналіз правових та операційних процесів діяльності юридичної особи і надання рекомендацій для їх оптимізації, комплаєнс юридичної особи;
 • розробку внутрішніх документів юридичної особи, включаючи накази та регламенти, для забезпечення відповідності регуляторним вимогам і стандартам;
 • координацію юридичних досліджень та співпрацю з крос-функціональними командами для ефективного вирішення правових питань;
 • моніторинг законодавчих змін та консультування зацікавлених сторін щодо необхідних коригувань для забезпечення відповідності та зменшення ризиків;
 • підтримку юридичної особи з різних правових питань.

ТОВ “Юридична фірма “Лекспауер” (листопад 2021 – листопад 2023)

юрист, прямо підпорядкована керуючому партнеру фірми

 • підготовка чіткої та обгрунтованої аргументації з різних правових питань роботи бізнесу для взаємодії керівника з контрагентами. Зокрема, у січні 2022 за результатами консультацій із замовником підготувала порівняльну таблицю пропозицій з обгрунтуванням щодо формування остаточного тексту об'ємного законопроекту. Результатом цього стало скасування замовником узгоджувальної наради та прийняття усіх наданих пропозицій;

 • систематичний аналіз законодавства та надання керівництву пропозицій щодо його вдосконалення. У квітні-серпні 2022 в рамках участі у програмі USAID “Конкурентоспроможна економіка України” надавала пропозиції та розробила відповідні законопроекти та проекти постанов Кабінету Міністрів України, спрямовані на спрощення роботи бізнесу у воєнний і післявоєнний періоди;

 • правова експертиза законопроектів та надання пропозицій щодо їх вдосконалення;

 • ґрунтовний аналіз договорів з наданням рекомендацій і пропозицій з метою забезпечення їх відповідності законодавству;

 • участь у розробці стратегій судового розгляду.

З тих нормативно-правових актів, на які вже не поширюється дія NDA, оскільки вони опубліковані, можу назвати Закон про легалізацію канабісу в Україні та законопроект про академічну доброчесність, до роботи над текстами яких я була дуже активно залучена.

Міністерство цифрової трансформації України (липень 2020 – вересень 2021)

державний експерт (де-факто юрист) директорату розвитку цифрової інфраструктури

 • розробляла законопроекти, спрямовані на спрощення роботи бізнесу, та проводила правову експертизу аналогічних проектів нормативно-правових актів, наданих іншими структурними підрозділами;

 • брала участь у нарадах з міжнародними партнерами (проект “EU4 Digital”) і за результатами готувала бріфи та аналітичні матеріали щодо шляхів вдосконалення роботи бізнесу в Україні;

 • аналізувала європейські директиви з питань розвитку цифрової інфраструктури (мовою оригіналу) та надавала пропозиції щодо їх імплементації в українське законодавство.

Запропонувала ефективну систему тайм-менеджменту у таблиці Excel, якою і сьогодні успішно користуюсь у своїй роботі.

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (жовтень 2019 – червень 2020)

головний спеціаліст, виконувачка обов'язків начальника відділу правового забезпечення

 • здійснювала погодження та візування усіх документів, що передавалися на підпис Голові Служби, відповідала за підготовку та візування локальних документів роботодавця, сприяючи безперебійному функціонуванню відділу і вчасному підписанню необхідних документів;

 • перевіряла та узгоджувала тексти проєктів договорів та меморандумів (жоден проєкт не погодила без зауважень), що допомогло уникнути можливих правових конфліктів та забезпечило високий стандарт угод, укладених роботодавцем;

 • проводила юридичну експертизу документів, поданих суб’єктами господарювання для отримання ліцензій та дозволів, забезпечуючи додержання вимог законодавства та допуск на ринок суб'єктів господарювання, які повністю відповідали цим вимогам;

 • складала заяви, листи, запити, процесуальні та інші документи, спрямовані на ефективне забезпечення реалізації прав і повноважень роботодавця, як в адміністративному судочинстві, так і в державних органах, перед фізичними та юридичними особами;

 • надавала змістовні правові консультації керівництву Служби, керівникам та співробітникам інших структурних підрозділів.

Міністерство економіки України (вересень 2013 – жовтень 2019)

головний спеціаліст (де-факто юрист) департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики

 • ефективно відстоювала правову позицію роботодавця, використовуючи конкретну аргументацію згідно із законодавством. Як результат, контрагенти у 90% випадків погоджувалися з позицією міністерства та враховували надані до проектів нормативно-правових актів зауваження та пропозиції;

 • успішно розробляла та супроводжувала на всіх стадіях, до прийняття, усі види проектів нормативно-правових актів. Зокрема, це закони України від 12.02.2015 № 191 та від 07.04.2015 № 289 щодо дерегуляції та захисту прав інвесторів, які сприяли підвищенню позиції України у рейтингу Світового банку “Doing Business” у 2016 році на 13 позицій та сповільнили тодішній ріст курсу долара. Крім того, були врегульовані організаційні аспекти роботи бізнесу шляхом визначення вимог до декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства та посилено захист бізнесу від неправомірних дій або бездіяльності держави. На розгляді у Верховній Раді України знаходиться законопроект щодо спрощення доступу бізнесу на ринки, у забезпеченні розробки якого я брала активну участь, у тому числі співпрацюючи з Європейською Бізнес Асоціацією та провідними громадськими організаціями України;

 • була секретарем робочих груп з реформування роботи бізнесу для підвищення позиції України у вищезгаданому рейтингу за напрямами “Захист інвесторів” і “Міжнародна торгівля”, співпрацюючи з представниками Світового банку, Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати в Україні, Торгово-промислової палати України, бізнесу.

ОСВІТА

Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка:

Інститут міжнародних відносин - Магістр міжнародного права (юрист-міжнародник)

Бакалавр права

Магістр економічних наук (спеціальність - фінанси)

 

ДОДАТКОВА ОСВІТА

 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ

 • Миттєво адаптуюсь до змін.

 • Вмію знаходити потрібні аргументи, мотивувати, переконувати, при цьому поважаючи думку інших, відстоювати/захищати інтереси роботодавця при взаємодії з діловими партнерами та контрагентами.

 • Підхожу до виконання завдань комплексно, з дотриманням дедлайнів, які оцінюю реалістично.

 • Ефективно розставляю пріоритети та раціонально управляю часом.

 • Віддаю перевагу роботі в команді.

 

ЗНАННЯ МОВ

Українська (вільно, рідна мова)

Англійська (рівень С1)

Вивчаю китайську та німецьку мови (хобі; початковий рівень)

російська (вільно)

 

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Тайм-менеджмент (9 років);

Активно використовую менеджер завдань Asana, маю навики роботи з системами Jira та АСКОД;

Вмію працювати з “ЛІГА 360” та Єдиним порталом державних послуг “ДІЯ”, офіційними державними реєстрами;

Тестую використання ШІ як допоміжний інструмент для роботи та навчання, з дотриманням законодавства про захист персональних даних.

Новини по темі

Схожі кандидати

Помічник юриста
Владислав Койда

5000 ₴

Україна

Інтелектуальна власність / Корпоративне право / M&A / Кримінальне право / Сімейне та спадкове право / Судова практика

Все про мене можна дізначить за цим посиланням: https://drive.google.com/file/d/1BJ4tIwvjwDx2d_956bfS947oLbAkFuBs/view?usp=sharing
Опубліковано 3 мiсяцi тому