Ревізійна комісія

Ревізійна комісія – орган Асоціації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Асоцації, станом та обліком матеріальних цінностей

Асоціації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Правління відповідно до Положення про Ревізійну комісію Асоціації та звітує про свою діяльність перед Правничою Асамблеєю.

Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) осіб обирається Правничою Асамблеєю шляхом рейтингового голосування терміном на 2 (два) роки. Головою або членом Ревізійної комісії не може бути Президент, член Правління, Виконавчий директор та бухгалтер Асоціації. Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на строк її повноважень.

Ревізійна комісія контролює:

 • виконання бюджету Асоціації;
 • використання коштів та майна Асоціації.

Ревізійна комісія також здійснює інші функції, передбачені Положенням про Ревізійну комісію.

Ревізійна комісія подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд Правничої Асамблеї та Правління. Ревізійна комісія діє на підставі

Положення про неї, затвердженого Правничою Асамблеєю.

Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Асоціації компенсацію пов’язаних з цим витрат.

Члени Ревізійної комісії 2021-2023 рр.

 1. Владимиров Володимир Володимирович
 2. Кикіш Софія-Марія Русланівна
 3. Промський Євгеній Сергійович

Члени Ревізійної комісії 2019-2021 рр.

 1. Леонід Антонєнко
 2. Дмитро Остапенко
 3. Злата Симоненко

Члени Ревізійної комісії 2017-2019 рр.

 1. Антоненко Леонід Васильович (голова)
 2. Городиський Іван Михайлович (секретар)
 3. Мінін Олександр Адимович

Члени Ревізійної комісії 2015-2017 рр.

 1. Случ Олексій Васильович (голова)
 2. Тюрін Сергій Григорович (секретар)
 3. Кібенко Олена Рувімівна

Члени Ревізійної комісії 2013-2015 рр.

 1. Бежевець Олексій Олександрович (голова)
 2. Случ Олексій Васильович (секретар)
 3. Толстих Андрій Володимирович

Члени Ревізійної комісії 2011-2013 рр.

 1. Вахель Юрій Володимирович (голова)
 2. Ващенко Володимир Олександрович
 3. Селютін Андрій Володимирович

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ