Програма

Програма

За 19 років існування нашій Асоціації вдалось досягти чималих результатів в об’єднанні правників - задля втілення в життя принципу верховенства права в державному, суспільному та громадському житті, сприяння розбудові правової держави, сприяння розвитку правосвідомості суб’єктів права та розвитку юридичної професії, задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації, а також їх широкій комунікації та взаємодії.

Світ, який швидко змінюється, посилює виклики, які є, та додає нових.  Ключовою лідерською рисою у сучасному світі є готовність до змін та еволюціонування. Для визначення шляхів подальшого розвитку Асоціації - перш за все необхідно визначитись із тим, яку АПУ ми хочемо бачити.

Наша відповідь: Асоціація має бути сильним гравцем, продовжувачем та носієм української правової традиції, який відповідає світовим стандартам та трендам, може відповісти на виклики сучасного світу, позбавленим дискримінації та наповненим спільними цілями та цінностями.

Асоціація має стати ключовою об’єднуючою інституцією

для всієї юридичної спільноти,

 бо насправді юридична професія – єдина

і її розвиток – у єдності! 

I. Асоціація як драйвер розвитку юридичної спільноти

Адвокат, суддя, юрисконсульт, прокурор, нотаріус, приватний виконавець, державний службовець, арбітражний керуючий – це елементи єдиної юридичної професії. Лише поєднавши ці «юридичні складові», можливо сформувати спільний голос – голос всього юридичного співтовариства. Голос, який буде чутно у всьому юридичному світі.

Мета 

 • Створити єдину платформу для всіх юридичних професій, де думка кожного учасника сформує єдині принципи та ключові правові вектори;
 • Утвердити єдині стандарти юридичної професії. Гра правників за єдиними правилами допоможе посилити та укріпити правову державу та громадянське суспільство.

Як це зробити 

 • Популяризувати та утвердити етичні складові юридичної професії та правила етики члена Асоціації. Етика має стати фундаментом професійної юридичної діяльності, а етичні правила та стандарти повинні стати єдині для всіх;
 • Розвивати Knowledge Sharing через менторські програми та заходи як в сфері актуальних правових проблематик, так і в сфері практичної юриспруденції. Організувати підбір та виготовлення якісного контенту для членів АПУ;
 • Поглибити та вивести на якісно новий рівень співпрацю з профільними юридичними галузевими асоціаціями та тренінговими навчальними центрами;
 • Удосконалити підвищення кваліфікації правників – у спосіб синхронізації освітніх програм Національної школи суддів України з програмами для інших правників;
 • Розширити участь юрисконсультів (інхаузів) у формуванні спільного бачення розвитку юридичної професії та правової системи загалом;
 • Створити модель ефективного захисту правників – членів Асоціації, із забезпеченням належної підтримки у разі виникнення загроз веденню безпечної юридичної діяльності;
 • Впровадити належну комунікаційну стратегію для широкого діалогу як всередині Асоціації, так і назовні – з іншими інститутами громадянського суспільства.

II. Асоціація як лідер експертної думки та opinionmaker  

Україна перебуває на етапі реформування основних правових інститутів. Земельна та судова реформи, зміни в оподаткуванні, енергетичному секторі, корпоративному управлінні - це далеко не всі зміни, які наразі відбуваються. Активна участь інтелектуального активу Асоціації дасть можливість зробити якісний і професійний внесок у новітні стратегії, які очікує наше суспільство. 

Мета 

 • Сформувати в Україні нормативне поле та правозастосовну практику із врахуванням кращих світових та європейських стандартів;
 • Посилити інституційну спроможність Асоціації;
 • Залучити широке коло членів Асоціації до професійної дискусії та вироблення експертного бачення.

Як це зробити

 • Посилити GR з профільними комітетами Верховної Ради, міністерствами та іншими органами виконавчої влади;
 • Розширити співпрацю з міжнародними та національними проектами та NGO, що працюють у сфері утвердження верховенства права;
 • Укласти меморандуми про співпрацю із суб’єктами публічного врядування та NGO;
 • Проводити експертизи законопроектів та підзаконних НПА, визначати їх ризики та недоліки, висловлювати зауваження та пропозиції;
 • Залучати представників публічного та приватного сектору до заходів Асоціації.

III. Асоціація як авторитетний гравець на міжнародній арені 

Посилення позицій Асоціації на міжнародному рівні дозволить ефективніше розвивати національний ринок юридичних послуг, а також покращить інвестиційну привабливість держави та бізнесу.

Мета 

 • Забезпечити доступ членів Асоціації до найкращих світових практик та посилити роль Асоціації у світовому юридичному ком’юніті.

Як це зробити 

 • Покращити співробітництво з ключовими міжнародними асоціаціями. Розширити укладання меморандумів про співпрацю та реалізацію спільних проектів з ключових питань права та бізнесу;
 • Налагодити безпосередні зв’язки з асоціаціями українських юристів в інших країнах;
 • Налагодити співробітництво з посольствами зарубіжних країн та іншими дипломатичними установами;
 • Співпрацювати з українськими дипломатичними установами за кордоном.

IV. Асоціація як провідник ідеї жіночого лідерства 

Захист прав жінок та популяризація жіночого лідерства є не просто світовим трендом. Це – показник «здорового» суспільства та професійного середовища. ООН називає гендерну рівність одним з найважливіших прав людини, а утвердження принципу рівних можливостей для жінок і чоловіків – одним з найважливіших завдань сучасності. Спеціальні дослідження довели безпосередній зв’язок між економічним зростанням та рівнем залученості жінок до бізнесу. Участь в утвердженні ідеї жіночого лідерства – це найбільш виправданий еволюційний шлях Асоціації.

Мета 

 • Змінити сучасні підходи до розуміння жіночого лідерства.

Як це зробити

 • Популяризувати ідеї жіночого лідерства в юридичній професії та прогресивні практики подолання гендерної нерівності, зокрема: квотування, забезпечення зменшення гендерного розриву в оплаті праці та впровадження гендерних стратегій;
 • Проводити просвітницьку діяльність та діяльність Pro bono у сфері захисту прав жінок та гендерної рівності;
 • Лобіювати гендерно-справедливі зміни до законодавства.

V. Асоціація як розгалужена система з сильними регіональними осередками

Юридичний світ – це не лише різні ланки юридичної професії, але і розвиток юридичного ринку на різних рівнях, зокрема – регіональному. Посилення ролі правників з різних регіонів зможе урізноманітнити практики АПУ та посилити кращі з них.

Мета

 • Поглибити розвиток регіональних представництв АПУ.

Як це зробити

 • Підтримувати та заохочувати ініціативи регіональних осередків Асоціації;
 • Змінити систему координації роботи регіональних осередків Асоціації;
 • Здійснювати моніторинг регіональних практик та промотувати найкращі з них;
 • Заохочувати розвиток культури Pro bono та просвітницьких проектів на регіональному рівні. 

VI. Асоціація як носій соціальної відповідальності 

Повага до честі і гідності, відсутність дискримінації, розвиток прав людини, захист «слабких» верств населення мають бути не просто гаслами, а щоденною практикою. Такий підхід допоможе створити комфортне та якісне середовище, здатне відповідати найскладнішим вимогам та викликам сьогодення.

Мета

 • Утвердити принцип верховенства права у всіх його проявах; захистити «слабкі» верстви населення.

Як це зробити

 • Посилити співробітництво Асоціації з провідними міжнародними проектами;
 • Розвивати та популяризувати проекти Pro bono для незахищених верств населення – діти, внутрішньо-переміщені особи, особи з інвалідністю;
 • Налагодити зв’язки з ключовими проектами та державними інституціями в сфері захисту прав окремих верств населення.

VII. Асоціація як інфлюенсер у сфері юридичної освіти 

Члени Асоціації, як практикуючі юристи, добре знають слабкі місця ринку юридичних послуг та формують ключові підходи у правозастосовній практиці. Активна роль Асоціації в сфері юридичної освіти здатна вплинути на майбутній ринок юридичних послуг та стати орієнтиром для підготовки кваліфікованих фахівців.

Мета

 • Удосконалити національну правничу освіту, розвинути її практичну складову та синхронізувати з міжнародними освітніми трендами.

Як це зробити

 • Брати участь в експертизі освітніх законопроектів та участь у розробці та просуванні якісного освітнього законодавства;
 • Покращити комунікації між вишами, що готують правників, та професійною спільнотою – з метою доведення основних потреб професійного юридичного ринку до вишів;
 • Підтримувати прогресивні виші проведенням спільних заходів та реалізації разом проектів;
 • Організовувати конкурси серед студентів-правників та заохочувати кращих з них, зокрема, організацією стажування в провідних юридичних фірмах, бізнес-проектах та у публічному секторі;
 • Покращувати імідж правника в сучасному суспільстві у контексті загального перенасичення «ринку юристів» та відповідної девальвації статусу юриста. Запровадити просвітницькі та роз’яснювальні проекти на різних рівнях, у яких мають бути залучені всі – від школярів до «юридичних топів»;
 • Співпрацювати з науковою спільнотою та промотувати найкращі результати наукових досліджень. Підтримувати наукові розробки, які мають практичне спрямовання.