Олена Кібенко

Олена Кібенко 

Д.ю.н., професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, керуючий партнер «Кібенко, Оніка і партнери»

Освіта

Національна юридична академія України (1994).

Спеціалізація

Корпоративне право, злиття та поглинання, міжнародне фінансування, інвестиції, цінні папери, ринок фінансових послуг, агробізнес.

Кар’єра

Олена Кібенко займається юридичною практикою з 1992 року — саме цього року було створено юридичну фірму «Профіт», де Олена була засновником і директором. З 2002 по 2011 роки Олена Кібенко практикувала право у складі юридичної фірми ILF («Інюрполіс»), спочатку на посаді консультанта, а пізніше — старшого партнера. З березня 2011 року Олена Кібенко є керуючим партнером фірми «Кібенко, Оніка і партнери».

Репрезентативні кейси

До репрезентативних кейсів Олени Кібенко можна зарахувати:

  • супровід випуску муніципальних облігацій Харківської міської ради на суму 100 млн грн;
  • супровід правочину з передання в оренду цілісного майнового комплексу Харківського міжнародного аеропорту, процес реконструкції аеропорту (вартість проекту — понад 200 млн доларів США);
  • супровід процедури приватизації цілісного майнового комплексу Херсонського склозаводу, переданого в оренду (перша приватизація в Україні орендованого комплексу такого масштабу);
  • консультування державного підприємства «Завод «Електроважмаш» з питань, пов’язаних з укладанням зовнішньоекономічних контрактів на поставку турбогенераторів (ціна контракту — від 4 до 20 млн доларів США);
  • супровід процедури виходу групи компаній «Агроліга» на майданчик Нью Коннект Варшавської фондової біржі (сума залученого капіталу — 1 млн євро);
  • дью ділідженс ПАТ «МЕГАБАНК» і підготовка правових висновків з питань українського права у зв’язку з укладенням кредитного договору з ЄБРР (20 млн доларів США), кредитного договору з EFSE (10 млн доларів США), а також рамочного договору про надання індивідуальних кредитів з EFSE (10 млн доларів США);
  • супровід процедури будівництва нового органу для Харківської філармонії (вартість органу — 1,6 євро; це перший проект будівництва органу такого масштабу, що реалізується на території пострадянської України);
  • супровід угоди купівлі-продажу ПАТ «Регіон-банк» (перейменований в ПАТ «СКАЙ БАНК») інвестору з Казахстану;
  • дью ділідженс і супровід угод купівлі-продажу значних пакетів акцій групи компаній «Снек Продакшн» (вартість бізнесу активів групи компаній становить понад 100 млн доларів).

Наукова й експертна діяльність

Олена Кібенко активно займається науковою діяльністю. У 1998 році вона захистила кандидатську дисертацію з питань іноземного інвестування. У 1999 році проходила стажування у Великій Британії (Thames Valley University) за програмою TACIS, вивчаючи корпоративне право. У 2002 році Олена проводила наукові дослідження в університетах США (West Virginia University, University of Baltimore), брала участь у програмі Contemporary Issues Fellowship Program. У 2006 році стала доктором юридичних наук, захистивши дисертацію з теми: «Сучасний стан і перспективи правового регулювання корпоративних відносин: порівняльно-правовий аналіз права ЄС, Великої Британії та України».

Олена Кібенко опублікувала більше ніж 160 наукових і практичних статей російською, українською, англійською та польською мовами, а також 3 монографії: «Корпоративне право Великої Британії: законодавство, прецеденти, коментарі», «Європейське корпоративне право на етапі фундаментальної реформи: перспективи використання європейського законодавчого досвіду у правовому полі України», «Право товариств (Company Law); порівняльно-правовий аналіз acquis Європейського Союзу і законодавства України». У 2005 році цикл робіт Олени Кібенко, присвячених питанням розвитку корпоративного права, був нагороджений Премією Президента України для молодих вчених. Публікації Олени Кібенко можна знайти в міжнародних електронних ресурсах MONDAQ і SSRN.

У 2003 — 2004 роках Олена Кібенко входила до складу експертів Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України. Колективом Центру було здійснено офіційний переклад директив Європейського Союзу в галузі корпоративного права українською мовою, Олена Кібенко здійснювала наукове редагування усіх перекладів.

Олена Кібенко в 2010 — 2015 роках також входила до складу Експертної ради з питань корпоративного управління при Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також Громадської ради при Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

З 2010 по 2016 роки Олена Кібенко очолювала відділ правового забезпечення функціонування національної інноваційної системи НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку Академії правових наук України.

У вересні 2011 року Олену Кібенко обрано до складу Науково-консультативної ради при Верховному Суді України (за спеціалізацією «Господарське право та господарський процес»), де вона працює по сьогоднішній день.

Викладацька діяльність

Кар’єру практикуючого юриста Олена Кібенко поєднує з викладацькою діяльністю. З 1996 по 2011 роки викладала право в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. З 2012 року Олена Кібенко — професор кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Олена Кібенко — автор навчальних курсів «Корпоративне право України», «Правові основи зовнішньоекономічної діяльності», «Господарське право», «Міжнародне приватне право».

Громадська діяльність

Олена Кібенко з 2002 року є активним членом Асоціації правників України: вона тричі обиралася до складу Правління Асоціації (з 2009 по 2015 роки), очолювала Харківське регіональне відділення (2011 — 2014 рр.), працювала в складі Ревізійної комісії Асоціації (2015 — 2017 рр.).

Мови

Українська, російська, англійська.

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ