ОЛЯНА ГОРДІЄНКО

ОЛЯНА ГОРДІЄНКО

Оляна Гордієнко

Директор з управління Європейського банку реконструкції і розвитку

Досвід Оляни становить 15 років юридичної практики у сфері корпоративного права, злиттів та поглинань у провідній міжнародній юридичній фірмі Baker&McKenzie. В якості партнера Baker&McKenzie Оляна консультувала українських та міжнародних клієнтів щодо угод злиття та поглинання, зокрема транскордонних угод, що регулюються англійським правом, та операцій з приватним капіталом. Оляна також спеціалізувалася на консультуванні щодо діяльності спільних підприємств, проведення реорганізацій та виступала ключовим радником з корпоративних питань для провідних компаній, серед них і українських державних підприємств.

Після Української революції 2014 року (Революції Гідності) Оляна сфокусувалася на різних проектах у сфері розробки політики, зокрема співпрацювала з органами державної влади (Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Фондом державного майна), а також міжнародними фінансовими установами щодо законодавчих реформ в Україні, включаючи реформу корпоративного управління державних підприємств, зокрема НАК Нафтогаз, УкрЕнерго, та реформу системи приватизації. 

У вересні 2016 року Оляна стала першою жінкою, призначеною членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. На цій посаді вона займалася питаннями корпоративного управління та корпоративних фінансів, керувала діалогом з емітентами цінних паперів щодо питань регулювання, зокрема обговоренням принципів корпоративного управління в акціонерних товариствах, реєстрації випуску цінних паперів та державного контролю у цих сферах.

Оляна продовжила брати участь у реформі корпоративного управління для державних підприємств, сприяла реформі корпоративного управління у банківському секторі. Також її робота стала основним чинником для успішної реалізації нещодавно прийнятих законопроектів з корпоративного права в Україні, що включало імплементацію в українське законодавство положень Директиви ЄС «Про пропозиції щодо поглинання».

У квітні 2017 року Оляна зайняла посаду директора з управління Європейського банку з реконструкції та розвитку (ЄБРР), її метою стало посилення ролі ЄБРР у діалозі з питань розробки політики та сприяння внеску ЄБРР у покращення інвестиційного клімату, проведення приватизації, реформи державних підприємств у Білорусі, Молдові та Україні.