Асоціація правників України висловила свою позицію щодо проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо введення тимчасової адміністрації у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії»

2021-12-30

КИЇВ — 30 грудня 2021 року. Асоціація правників України звернулася з офіційним листом до Міністра енергетики України Германа Валерійовича Галущенка, у якому висловила зауваження та пропозиції щодо проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» щодо введення тимчасової адміністрації у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії» (далі — законопроєкт), що був оприлюднений Міністерством енергетики України для публічного обговорення 01.12.2021 р.

Метою законопроєкту є встановлення механізму забезпечення можливості введення тимчасової адміністрації до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність в енергетичній сфері, у разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії та/або порушення такими суб’єктами ліцензійних вимог провадження господарської діяльності.

За результатом аналізу, проведеного експертами Асоціації, законопроєкт у запропонованій редакції оцінений як такий, що не відповідає положенням Конституції України, положенням нормативно-правових актів energy acquis ЄС, що повинні бути імплементовані в Україні, та, на думку Асоціації, у випадку прийняття може створити численні колізії з актами чинного законодавства у сферах енергетики, захисту економічної конкуренції та корпоративного управління.

Так, по-перше, законопроєкт не відповідає положенням Конституції України, зокрема, в частині:

1) недотримання гарантій непорушності права приватної власності, передбачених ст. 41 Конституції України;

2) порушення принципів рівності і справедливості, правової визначеності, ясності і недвозначності правової норми;

3) відсутності легітимної мети законопроєкту;

4) необґрунтованості норм законопроєкту в контексті запровадження терміну «загроза порушення безпеки»;

5) порушення фундаментальних приписів Конституції щодо обмежень органів державної влади в контексті утвердження та забезпечення прав і свобод людини.

По-друге, прийняття законопроєкту у запропонованій редакції може розглядатися як порушення Україною Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та Угоди про Асоціацію з ЄС в частині зобов’язань щодо імплементації energy acquis, а саме Директиви 2009/72/ЄС про спільні правила внутрішнього ринку електричної енергії; Директиви 2005/89/ЄС щодо заходів для забезпечення безпеки постачання електроенергії та інвестицій в інфраструктуру та Директиви 2009/28/ЄС про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел.

По-третє, прийняття та практична реалізація положень законопроєкту у запропонованій редакції може розглядатися як порушення Україною Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод людини (зокрема, щодо поваги до права осіб на мирне володіння майном) та міжнародно-правових зобов’язань про захист іноземних інвестицій, наприклад, щодо стандарту забезпечення справедливого і рівноправного режиму інвестування та заборони неправомірної експропріації.

По-четверте, прийняття цього законопроєкту створюватиме колізії з чинним законодавством із захисту економічної конкуренції, зокрема, в частині обов’язку отримання згоди АМКУ на концентрацію та щодо корпоративного управління суб’єктами господарювання (в частині реалізації права власника на управління господарськими товариствами та захисту власника від неправомірних дій та збитків, спричинених діяльністю органів управління).

По-п’яте, механізм тимчасової адміністрації, запропонований законопроєктом, суперечить принципам та нормам Закону України «Про ринок електричної енергії» та Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг».

Експерти Асоціації висловлюють занепокоєння щодо можливого негативного впливу законопроєкту на інвестиційну привабливість держави, передусім, через можливе позбавлення державою власників контролю над своїми активами. Така політика держави може бути розцінена іноземними інвесторами та бізнесом як загроза прямої експропріації активів власників.

Окрім того, законопроєкт розглядається бізнесом як такий, що стосується не тільки інвесторів в енергетику, а й взагалі будь-яких інвесторів у будь-який сектор економіки, оскільки буде прецедентом для застосування аналогічних непропорційних механізмів втручання держави у роботу підприємств інших галузей.

А з урахуванням міжнародного досвіду застосування тимчасових адміністрацій до приватних суб’єктів господарювання, з метою захисту інтересів суспільства, законопроєкт повинен відповідати принципам законності, ефективності та пропорційності регулювання.

З метою забезпечення дотримання Україною чинних міжнародних договорів АПУ пропонує направити законопроєкт до Єврокомісії для проведення консультацій на предмет відповідності законопроєкту положенню energy acquis ЄС.

Експерти Асоціації правників України висловили готовність брати активну участь у доопрацюванні законопроєкту для забезпечення принципів конституційності, законності, обґрунтованості та пропорційності державного регулювання у сфері енергетики.

З повним текстом звернення можна ознайомитися за посиланням.

Вступити до АПУTelegram-каналYouTube-канал.

Якщо ви бажаєте підтримати діяльність АПУ, будемо вдячні, якщо ви зробите це за посиланням.

 

RECOVER PASSWORD