Прийнято Закон про Вищий антикорупційний суд

2018-06-07

КИЇВ — 07 червня 2018 року. Верховна Рада 315 голосами проголосувала за прийняття Закону №7440 про Вищий антикорупційний суд (далі — Закон про ВАС) — надзвичайно важливий етап судової реформи, спрямований на захист особи, суспільства та держави від корупційних і пов’язаних із ними злочинів.

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» передбачив у системі судоустрою вищі спеціалізовані суди як суди першої та апеляційної інстанцій з розгляду окремих категорій справ, одним з яких є Вищий антикорупційний суд. Новий Закон про ВАС регулює питання створення і функціонування суду, спеціальні вимоги до суддів цього суду та гарантії їх діяльності, а також особливості проведення конкурсу на посаду судді.

На переконання авторів законопроекту, «досвід інших держав у питанні створення спеціалізованих антикорупційних судів є неоднозначним. Саме тому необхідно не прагнути перейняти ідеальний варіант створення антикорупційного суду, а впровадити таку модель антикорупційного суду, яка б ґрунтувалась на конституційних принципах верховенства права, рівності всіх громадян перед законом, забезпечувала реалізацію конституційних засад судочинства, передбачала ефективну діяльність суду та досягнення цілей боротьби із корупцією при залученні оптимального обсягу бюджетних коштів».

Вищий антикорупційний суд здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до його юрисдикції (підсудності). Крім того, до його завдань віднесено аналіз судової статистики, узагальнення судової практики у кримінальних провадженнях, віднесених до його підсудності, та інформування про результати узагальнення судової практики Верховного Суду.

Закон встановлює порядок зайняття посади судді ВАС. Так, суддею ВАС може бути обраний громадянин України, який володіє знаннями та практичними навичками, необхідними для здійснення судочинства у справах, пов’язаних із корупцією, та відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше п’яти років;

2) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше сім років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, зокрема, щодо здійснення представництва в суді та/або захисту від кримінального обвинувачення щонайменше сім років;

4) має сукупний стаж (досвід) зазначеної у пунктах 1 — 3 цієї частини роботи (професійної діяльності) щонайменше сім років.

Тож найближчим часом варто очікувати оголошення про проведення конкурсу на посади суддів ВАС. Асоціація правників України інформуватиме вас про перебіг конкурсного відбору та сприятиме його ефективному і прозорому проведенню усіма можливими засобами.

Слідкуйте за нашими новинами на сайті АПУ.

RECOVER PASSWORD