Кандидат на посаду члена Правління

Іван Ліщина

Міністерство юстиції України, Заступник Міністра юстиції України-Уповноважений у справах Європейського суду з прав

БІОГРАФІЯ

Я, Ліщина Іван Юрійович:

 

Освіта

 

Навчальний заклад

Роки навчання

 

Диплом

Спеціалізація

Низка шкіл, остання: Школа-ліцей № 89 м. Харкова

 

1985-95

Диплом про загальну середню освіту

 

Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого

 

1995-2000

Диплом з відзнакою спеціаліста в правознавстві

 

Судово-прокурорською

Лондонський Університет Королеви Марії (Queen Mary University of London)

 

2008-16

Диплом Магістра права (LLM)

 

міжнародне розв’язання спорів

 

Досвід роботи

 

Організація

Посада

 

Функції

Період

Харківська правозахисна група

Юрисконсульт

- безоплатна правова допомога по поданню заяв до Європейського суду з прав людини;

- юридичні дослідження та надання парової експертизи для цілей організації.

 

01.09.2000 – 29.12.2001

Секретаріат Європейського суду з прав людини

(Registry of the European Court of Human Rights)

Юрист (займав посади B1, В2, В3 та А2).

- розглядав та обробляв подані до Суду заяви у відповідності до внутрішніх інструкцій;

- вів кореспонденцію із заявниками, Урядами та третіми сторонами;

- готував матеріали справ для розгляду суддею-доповідачем та Судом;

- готував проекти рішень, ухвал, протоколів та інших документів Суду.

 

03.01.2002 – 29.03.2008

ТОВ «Андрій Кравець та Партнери»

 

Юрист

- участь у кількох юридичних аудитах;

- консультації суду щодо українського права в арбітражі LCIA;

- представляв клієнтів в судах адміністративної та господарської юрисдикції

 

11.03.2008 – 31.10.2008

АО «Юридична фірма ‘Астрес’»

Юрист

- участь у кількох юридичних аудитах;

- представляв клієнтів в судах господарської юрисдикції;

- представляв клієнтів в ЄСПЛ.

 

04.11.2008 – 01.05.2009

ТОВ «Адвокатська фірма ‘АнГард’»

Юрист

- представляв клієнтів в судах адміністративної та господарської юрисдикції;

- представляв клієнтів в МКАС при ТПП України;

- надавав консультації суду щодо українського права в арбітражі LCIA

 

05.05.2009 – 26.07.2010

ТОВ «Астапов і партнери»

 

Старший юрист.

З 02.01.2014 – Радник

- представляв клієнтів у 10 спеціалізованих зернових арбітражах в м. Лондоні (GAFTA);

- представляв клієнтів у двох процесах в МКАС при ТПП України;

- представляв клієнтів в дев’яти процесах в LCIA;

- представляв клієнтів в двох процесах в ICC (обидва із місцем розгляду в Лондоні);

- представляв клієнтів в одному ad hoc арбітражі за регламентом UNCITRAL (в Лондоні);

- представляв клієнтів в одному ad hoc арбітражі за Законом Англії про Арбітраж 1996 р.;

- надавав консультації суду щодо українського права у двох процесах в Англійському високому суді щодо Всесвітніх Наказів про Заморозку активів;

- надавав консультації суду щодо російського права у двох процесах в Англійському високому суді щодо Всесвітніх Наказів про Заморозку активів case та одного процесу щодо скасування рішення;

- надавав консультації щодо українського права судам штатів Делавер та Нью-Джерсі

 

01.10.2011 – 11.08.2015

ТОВ «Юридична фірма ‘Трастед Едвайзерс’»

Керівник проектів (Партнер)

 

- очолював практику міжнародного розв’язання спорів;

- представляв інтереси клієнтів у двох процесах в Лондонському міжнародному арбітражному суді (LCIA) та МКАС при ТПП України

 

18.11.2015 – 29.06.2015

Міністерство юстиції України

Урядовий уповноважений з питань Європейського суду з прав людини.

З 09.10.2017 Заступник міністра юстиції України - уповноважений з питань Європейського суду з прав людини

- забезпечення представництва України в ЄСПЛ під час розгляду справ про порушення Конвенції, а також інформування КМРЄ про хід виконання рішень Суду;

- координація виконання рішень Суду;

- підготовка і внесення на розгляд ЄСПЛ необхідних матеріалів, участь у слуханні справ, які ним розглядаються;

- координація напрямку роботи та діяльності Секретаріату Уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

З 09.10.2017 також - координація напрямку роботи та діяльності Департаменту міжнародних спорів

 

01.07.2016 – теперішній час

 

Почесні звання

 

Заслужений юрист України (Указ Президента України №188/2018 «Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України» від 27 червня 2018 року).

 

Знання мов

 

Науково-практичні публікації

 

 1. Международные механизмы защиты прав человека / Иван [Юрьевич] Лищина ; Харьков. правозащит. группа. — Харьков : Фолио, 2001. — 110 с., [1] с.. — (Права людини: Информ.-аналит. бюл.; Вып. 16 (57).) (копія додається)
 2. Міжнародні договори як частина національного законодавства України: проблеми і перспективи / І.Ю. Ліщина // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 2001. - Вип. 47. - С.3-7.
 3. Регулювання реалізації рішень Європейського суду з прав людини / І. Ліщина // Право України. - 2001. - № 5. - С. 42-43 (копія додається)
 4. Міжнародне право прав людини і його вплив на національний правопорядок України / І. Ліщина // Вісник Академії правових наук України. - 2002. - №2. - С. 186-196
 5. Історико-теоретичні засади закріплення права власності в Європейській конвенції з прав людини / І.Ю. Ліщина // Вісн. Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. Сер. Право. – – Вип. 2, № 819. – С. 27–33
 6. Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Король В.І, Махінчук В.М., Ліщина І.Ю., Солтис Н.Б. Правове регулювання майнових відносин в Європейському Союзі: монографія / Академія правових наук України; НДІ приватного права і підприємництва / О.Д. Крупчан (заг.ред.). – Т. : Підручники і посібники, 2008. – 160 с. (копія додається)
 7. Регулювaння прaвa влaсностi у Європейськiй конвенцiї: походження тa сучaсний стaн / І. Ю. Ліщина // Привaтне прaво i пiдприємництво: зб. наук. пр. / Н.-д. ін-т приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. –К., 2010. –Вип. 9. –С. 150–154.
 8. Застосування Європейської конвенції з прав людини при розгляді в судах господарських справ/ Автори: І. Ліщина, Т. Фулей, Х. Хембах. – К.: Істина, 2011. – 208 с. (копія додається)
 9. Проблема: нестандарт якості / І. Ліщина // Український юрист № 10 (154), 10.10.2015. (копія додається)
 10. Непряма експропріація в рішеннях інвестиційних арбітражів та ЄСПЛ / І. Ліщина // Юридична газета. № 46 (492), 17.11.2015. (копія додається)
 11. Вибір суду: PRO ET CONTRA / І. Ліщина // Юридична газета. №15 (513), 11.04.2016 (копія додається)
 12. Доказування в арбітражному процесі / Іван Ліщина // Юридична газета. № 23 (521), 07.06.2016 (копія додається)
 13. Limitation Period: What ECHR has to Say / Ivan LISHCHYNA // Ukrainian Law Firms 2016. A Handbook for Foreign Clients (копія додається)
 14. Litigation & Dispute Resolution 2016. 9th A practical cross-border insight into litigation and dispute resolution work. Ukraine. I. Lishchyna and I. Mishchenko. p.p. 301-311. (копія додається)
 15. Скасування державою права власності: погляд Європейського суду з прав людини / І. Ліщина // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2017. - №3. – С. 5-11. (копія додається)
 16. ЛіщинаІ. Скасування остаточних судових рішень як порушення права власності у практиці Європейського суду з прав людини та сучасний стан проблеми в українському судочинстві/І. Ліщина // Право України:Вид.дім "Ін-Юре", 2019,N N 11.-С.256-271
 17. ЛіщинаІ. Проблема невиконання судових рішень як порушення права власності у практиці Європейського суду з прав людини. Український аспект. Від Hornsby до Ivanov/І. Ліщина // Право України:Вид.дім "Ін-Юре", 2020,N N 3.-С.233-255
 18. ЛіщинаІ. Проблема невиконання судових рішень як порушення права власності в практиці Європейського суду з прав людини. Український аспект. Від Ivanov до Burmych/І. Ліщина // Право України:Вид.дім "Ін-Юре", 2020,N N 4.-С.189-215
 19. ЛіщинаІ. Втручання у право власності фіскальними заходами. Підходи та практика Європейського суду з прав людини/І. Ліщина // Право України:Вид.дім "Ін-Юре", 2020,N N 5.-С.207-234
 20. ЛіщинаІ. Втручання у право власності фіскальними заходами. Підходи та практика Європейського суду з прав людини/І. Ліщина // Право України:Вид.дім "Ін-Юре", 2020,N N 6.-С.210-233
 21. ЛіщинаІ. Порушення права власності законодавчими актами, прийнятими в рамках соціально-економічної політики держави. Погляд Європейського суду з прав людини/І. Ліщина // Право України:Вид.дім "Ін-Юре", 2021,N N 1.-С.174-214

 

ПРОГРАМА

 

В правлінні АПУ я планую зосередитись на питаннях, пов’язаних із захистом прав людини, зокрема збільшенням ролі Асоціації у реалізації Національної стратегії у сфері прав людини та у виконані рішень Європейського суду з прав людини, а також поглибленням взаємодії АПУ та Ради Європи.

 

Серед іншого, пропоную зосередити аналітичні зусилля та підтримку АПУ на напрямках захисту права власності, зокрема тих, що констатовані в рішеннях ЄСПЛ у правах Ivanov та Burmych (невиокнання судових рішень проти держави) та Maksymenko and Gerasymenko та Batkivska Turbota (скасування титулу на право власності за позовами держави). Також порушення свободи слова (зокрема доступу до інформації) та права на приватність (наприклад, банківська таємниця) заслуговують на увагу членів АПУ.

 

Серед інших заходів пропоную розглянути інституалізацію зусиль АПУ по захисту прав людини через утворення окремого Комітету з прав людини.