Кандидат в члени Правління АПУ

Вишневський Андрій Володимирович

Заступник Міністра юстиції України

БІОГРАФІЯ

19 квітня 2017 року призначений заступником Міністра юстиції України.

Народився 13 грудня 1977 року у м. Харків.

У 2005 році закінчив з відзнакою Київський університет права при Інституті держави і права
ім. В. М. Корецького Національної академії наук України за спеціальністю «правознавство», отримавши кваліфікацію юриста; у 1999 році закінчив з відзнакою Харківський державний університет за спеціальністю «біологія», отримавши кваліфікацію біолога, викладача біології та хімії.

У 2012 році ініціював утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та очолив його. За час роботи на посаді директора Координаційного центру забезпечив побудову системи надання безоплатної правової допомоги, до складу якої на сьогодні входять 121 державна установа центрального, регіонального та місцевого рівня, 429 відокремлених структурних підрозділи (бюро правової допомоги) із загальною чисельністю понад 3,8 тис. штатних працівників та понад 5 тисяч адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Ця система, яка розпочала роботу з 1 січня 2013 року, а повноцінно функціонує з 1 липня 2015 року, щорічно забезпечує надання безоплатної правової допомоги близько 350 тис. соціально незахищених людей у кримінальних провадженнях, цивільних та адміністративних справах коштом державного бюджету.

Протягом 2004 – 2011 років працював на посадах директора Центру сприяння інституційного розвитку державної служби та заступника Начальника Головного управління державної служби України. У цей час, зокрема: керував роботою з розроблення проекту нової редакції Закону України «Про державну службу», результатом якої стало прийняття Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050, ініціював утворення та організував роботу Школи вищого корпусу державної служби (утворена наказом Головного управління державної служби України від 27.10.2008 № 297), забезпечив упровадження в Україні інструментів інституціонального розвитку Європейської Комісії Twinning, TAIEX i SIGMA, ініціював та організував разом з науковцями Інституту історії України Національної академії наук України проведення, видання та розповсюдження результатів фундаментального академічного дослідження історії державної служби в Україні (Історія державної служби в Україні. У 5 т. – К.: Ніка-Центр, 2009).

З 2012 року є членом правління Благодійної організації «Українська фундація правової допомоги». З 2015 року є членом Всеукраїнської громадської організації «Асоціація правників України», громадська діяльність у рамках якої полягає в ініціюванні проекту «Адвокат майбутнього» та керівництві його реалізацією. Взяв участь у семінарі "Справедливість, закон і суспільство" Аспен Інститут Київ, що відбувся в Чернігівскій облаcті 22 – 26 лютого 2017 року, навчається в Українській школі політичних студій.

Указом Президента України від 22 серпня 2016 року №338/2016 присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

ПЕРЕДВИБОРЧА ПРОГРАМА

Одними з наслідків суспільної трансформації після Революції Гідності є нові вимоги українського суспільства до правничого фаху і правника. Сьогодні йому чи їй замало бути успішним надавачем (успішною надавачкою) юридичних послуг.

Люди прагнуть  професійної позиції правничої спільноти щодо ключових реформ, які з більшим чи меншим успіхом проводяться в Україні. Люди очікують реакції правничої спільноти на суспільно значущі події, а також вірять в її особливу місію у забезпеченні доступу до права і правосуддя для соціально вразливих суспільних груп та спільнот.

Нова роль адвокатури як складової системи правосуддя, закріплена тепер на конституційному рівні, потребує ефективного та відповідального лідерства для забезпечення її справжньої незалежності та самоврядності, встановлення та дотримання найвищих етичних стандартів професійної діяльності.

Мою реакцією на це як правника був вступ до «Асоціації правників України» та залучення її до ініціювання та реалізації програми «Адвокат майбутнього», що здійснюється у співпраці з «Всеукраїнським об'єднанням адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу» за підтримки Канадського бюро міжнарої освіти та Уряду Канади.

Ця програма є програмою професійного розвитку для 111 адвокатів, відібраних через відкритий конкурс з 707 претендентів, які у чотирьох групах протягом року проходять чотири навчальних модулі, присвячені комунікаціям адвоката з клієнтом, іншими учасниками процесу, колегами, суспільством та медіа. Всі модулі включають три наскрізні теми: етика, погресивні зміни, ефективне та відповідальне лідерство.

Моїм головним пріоритетом як члена правління «Асоціації правників України» буде подальший розвиток програми «Адвокат майбутнього», що зокрема, включатиме:

Другим моїм пріоритетом буде сприяння формулюванню правничою спільнотою цінностей, місії і бачення адвокатури, які б відповідали сьогоднішнім вимогам суспільсва, та були орієнтовані на її майбутній розвиток. Я планую активно працювати над втіленням моделі «адвокатури майбутнього» у новій редакції Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність».

Третім моїм пріоритетом буде розширення міжнародного співробітництва «Асоціації правників України» та інституціональний розвиток її територіальних відділень, насамперед, у контексті правозахисту та реакції правничої спільноти на порушення прав людини в Україні і світі, посилення її ролі у доступі до права і правосуддя.