Голови комітетів

Голова Комітету з аграрного права

Ігор Мельник

Керуючий партнер, адвокат, АО IMG Partners

melnyk@imgpartners.com.ua

Заступник голови Комітету з аграрного права

Максим Максименко

Радник АО Spenser & Kauffmann

m.maksimenko@sklaw.com.ua

Заступник голови Комітету з аграрного права

Вікторія Варєнікова

Адвокат, юрист ТОВ «Правнича фірма «Софія»

viki204@yandex.ru

Голова Комітету з альтернативних вирішень спорів

Ірина Назарова

Керуючий партнер, ЮФ ENGARDE

irina.nazarova@engarde.com

Заступник голови Комітету з альтернативних вирішень спорів

Олександр Волков

Юрист, ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери»

o.volkov@epap.ua

Голова Комітету з банківського, фінансового та страхового права

Юлія Кирпа

Партнер ЮФ AEQUO

kyrpa@aequo.com.ua

Заступник голови Комітету з банківського, фінансового та страхового права

Ігор Григоров

Приватно-практикуючий юрист

igor.grygorov@fidobank.ua

Заступник голови Комітету з банківського, фінансового та страхового права

Ростислав Матяш

Віце-президент, директор з юридичних питань ПАТ «Альфа-Банк»

Rostislav.Matyash@alfabank.kiev.ua

Голова Комітету з інтелектуальної власності та рекламного права

Катерина Олійник

Радник, керівник практики інтелектуальної власності АО «Arzinger», патентний повірений України

Kateryna.Oliinyk@arzinger.ua

Ірина Стройко

Заступник голови Комітету з інтелектуальної власності та рекламного права

Тарас Кислий

Радник, керівник практики інтелектуальної власності/технологій, медіа та телекомунікацій ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери» Україна

t.kyslyy@epap.ua

Заступник голови Комітету з інтелектуальної власності та рекламного права

Вікторія Остапчук

Адвокат, патентний повірений, керуючий партнер ТОВ «ПЮА «Синергія»

synergy@synergy.ua

Голова Комітету з конкуренційного права

Ігор Свечкар

Партнер ЮФ «Астерс»

Igor.svechkar@asterslaw.com

Заступник голови Комітету з конкуренційного права

Максим Назаренко

Радник Sayenko Kharenko

MNazarenko@sk.ua

Голова Комітету з конкурсного права

Ірина Сербін

Партнер ЮФ Ario

irina_serbin@ukr.net

Заступник голови Комітету з конкурсного права

Ігор Ніколаєв

Юридичний радник Центру комерційного права

inikolaev@clc.com.ua

Голова Комітету з конституційного права, адміністративного права та прав людини

Альона Шуліма

Старший радник ТОВ «Кесарєв Консалтинг»

a.shulima@kesarev.com

Заступник голови Комітету з конституційного права, адміністративного права та прав людини

Вадим Галайчук

Директор ТОВ «АК «Моор і партнери»

gvadym2@gmail.com

Голова Комітету з корпоративного права та фондового ринку

Анна Бабич

Партнер ЮФ Aequo

babych@aequo.com.ua

Заступник голови Комітету з корпоративного права та фондового ринку

Анна Зоря

Партнер АО Arzinger

anna.zorya@arzinger.ua

Заступник голови Комітету з корпоративного права та фондового ринку

Марія Орлик

Партнер ЮФ CMS Reich-Rohrwig Hainz

maria.orlyk@cms-rrh.com

Голова Комітету з кримінального та кримінально-процесуального права

Євгеній Солодко

Старший партнер, АО «АГ «Солодко і партнери»

e@solodko.kiev.ua

Заступник голови Комітету з кримінального та кримінально-процесуального права

Тарас Безпалий

Радник ЮК «Правовой Альянс»

bezpalyy@l-a.com.ua

Заступник голови Комітету з кримінального та кримінально-процесуального права

Денис Овчаров

Партнер практики правової безпеки бізнесу АО Juscutum

denis.ovcharov@juscutum.com

Голова Комітету з медичного права

Олена Беденко-Зваридчук

Директор ЮК «МедАдвокат»

olenabedenko@ukr.net

Заступник Голови Комітету з медичного права

Світлана Малиновська

Старший юрист АО Arzinger

Svitlana.Malynovska@arzinger.ua

Заступник Голови Комітету з медичного права

Марина Слободніченко

Партнер ЮК Jurimex

slobodnichenko.m@jurimex.com.ua

Голова Комітету з міжнародного права

Юрій Кушнір

Керуючий партнер ЮФ «Кушнір, Яким’як та партнери»

yuri.kushnir@kypartners.com

Заступник Голови Комітету з міжнародного права

Віталій Власюк

Радник ЮФ «єПраво», аспірант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка

partner@epravo.org

Заступник Голови Комітету з міжнародного права

Олександр Євсютін

Директор АКБ «ЄМП», експерт ГР при МЗС України

ev@donadvocat.com

Голова Комітету з нерухомості та будівництва

Станіслав Герасименко

Старший юрист, керівник практики нерухомості Eterna Law

stas.gerasymenko@gmail.com

Заступник голови Комітету з нерухомості і будівництва

Сергій Смірнов

Радник ЮФ Sayenko Kharenko

ssmirnov@sk.ua

Заступник голови Комітету з нерухомості і будівництва

Юрій Піта

Керуючий партнер ЮФ «Хоменко, Піта і Партнери»

yuriy.pita@kpp-kiev.com

Голова Комітету з податкового та митного права

Владислав Соколовський

Керуючий партнер АК «Соколовський і Партнери»

vs@splf.ua

Заступник голови Комітету з податкового та митного права

Наталія Дубина

Керівник податкової практики АО «Ем Джи Груп»

dubina@mggroup.vip

Заступник голови Комітету з податкового та митного права

Андрій Гаврилюк

Керівник відділу податкового права юридичного департаменту ЗАТ «Фоззі Рітейл»

awgavrylyuk@gmail.com

Голова Комітету з питань енергетики, нафти і газу

Тетяна Тарасюк

Директор з юридичних питань ПАТ «Київобленерго»

Tetyana.Tarasyuk@koe.vsei.ua

Заступник голови Комітету з питань енергетики, нафти і газу

Олександр Буртовий

Партнер ЮФ «Антіка»

aburtovoy@antikalaw.com.ua

Заступник голови Комітету з питань енергетики, нафти і газу

Олег Поліщук

Керівник юридичної служби Державне підприємство «Енергоринок»

polischyk@rambler.ru

Голова Комітету з питань ЗМІ та рекламного права

Ірина Стройко

Головний юрисконсульт ТРК «Студія 1+1», директор ТОВ «Молодість Дистриб’юшн»

istroyko@ukr.net

Заступник голови Комітету з питань ЗМІ та рекламного права

Леся Тарновецька

Адвокат, директор благодійної організації «Фонд родини Загорій», помічник-консультант народного депутата

tarnovetska@ukr.net


Голова Комітету з питань телекомунікації, інформаційних технологій та Інтернету

Микита Полатайко

Юрист, координатор ІТ-практики в ЮФ Sayenko Kharenko

MPolatayko@sk.ua

Заступник голови Комітету з питань телекомунікації, інформаційних технологій та Інтернету

Олена Вардамацька

Юрист, керівник IP/IT практики ТОВ «Вольф Тайс»

olena.vardamatska@gmail.com

Заступник голови Комітету з питань телекомунікації, інформаційних технологій та Інтернету

Дмитро Гадомський

CEO в Axon Partners

gadomsky@axon.partners

Голова Комітету з процесуального права

Анна Огренчук

Керуючий партнер ЮФ LCF

ogrenchuk@lcfgroup.com.ua

Заступник голови Комітету з процесуального права

Арсен Мілютін

Радник судової практики ЮБ «Єгоров, Пугінскій, Афанасьєв і партнери» Україна

a.miliutin@epap.ua

Голова Комітету зі спортивного права

Олексій Колчанов

Корпоративний секретар ТОВ «Метінвест Холдинг»

oleksiy.kolchanov@gmail.com

Заступник голови Комітету зі спортивного права

Антон Сотір

Керуючий партнер ЮФ GoldenGate, член Палати з вирішення спорів ФФУ

anton.sotir@goldengate-law.com

Заступник голови Комітету зі спортивного права

Сергій Коваль

Адвокат, партнер K Partners Sport Management

sergii_koval@yahoo.com

Голова Комітету з транспортного права

Артем Волков

Керівник практики морського та транспортного права ЮФ «АНК»

avolkov@ank.odessa.ua

Заступник голови Комітету з транспортного права

Андрій Селютін

Адвокат, керівник Південноукраїнської філії АО Arzinger

Andriy.Selyutin@arzinger.ua

Заступник голови Комітету з транспортного права

Юрій Сергєєв

Керуючий партнер Юридичного бюро Сергєєвих

yuriy.sergeyev@srgv.com

Голова Комітету з трудового права

Сергій Сільченко

Партнер, керівник напряму трудових і податкових спорів у судовій практиці ЮФ ILF

silchenko@ilf-ua.com

Заступник голови Комітету з трудового права

Оксана Войнаровська

Партнер ЮФ «Василь Кісіль і Партнери»

voynarovska@vkp.kiev.ua

Голова Комітету з фармацевтичного права

Ілля Костін

Партнер ЮК «Правовий Альянс»

kostin@l-a.com.ua

Заступник голови Комітету з фармацевтичного права

Ірина Головкова

Директор юридичного департаменту в Україні, уповноважена особа з питань запобігання корупції ТОВ «Фарма Старт» | Acino Group

Iryna.Holovkova@acino-pharma.com

Голова Комітету з цивільного, сімейного та спадкового права

Роман Титикало

Адвокат, керівник АБ «Титикало та партнери», депутат Київської обласної ради

r.titikalo@gmail.com

Заступник голови Комітету з цивільного, сімейного та спадкового права

Владислав Кисіль

Партнер ЮК «КПД Консалтинг»

v.kysil@kpdconsulting.com.ua

Заступник голови Комітету з цивільного, сімейного та спадкового права

Ірина Мороз

Адвокат, партнер AGA Partners Law

moroz@agalawyers.org

НАГАДАТИ ПАРОЛЬ